Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0248(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0106/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0106/2019

Keskustelut :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 11.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0175

Pöytäkirja
Tiistai 12. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

26. Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Miriam Dalli esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elly Schlein (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Daniele Viotti (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta, Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta, Kristina Winberg ECR-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev ja Péter Niedermüller.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Notis Marias ja Julie Ward.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Miriam Dalli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2019, kohta 11.11.

Päivitetty viimeksi: 6. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö