Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 12. března 2019 - Štrasburk
 1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Žádost o použití naléhavého postupu (článek 154 jednacího řádu)
 4.Změna pořadu jednání
 5.Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (předložené návrhy usnesení)
 6.Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU (rozprava)
 7.Rozprava s předsedou vlády Slovenské republiky Peterem Pellegrinim o budoucnosti Evropy (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Hlasování
  9.1.Žádost, aby byla Monika Hohlmeierová zbavena imunity (hlasování)
  9.2.Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity (hlasování)
  9.3.Žádost, aby byla Dominique Bildeová zbavena imunity (hlasování)
  9.4.Prodloužení platnosti článku 159 jednacího řádu Parlamentu do konce devátého volebního období (hlasování)
  9.5.Elektronické informace o nákladní dopravě ***I (hlasování)
  9.6.Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví *** (hlasování)
  9.7.Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Vietnamem o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (usnesení) (hlasování)
  9.8.Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat *** (hlasování)
  9.9.Oprávnění členských států k tomu, aby se staly smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích *** (hlasování)
  9.10.Protokol, kterým se mění Dohoda o námořní dopravě mezi EU a Čínou (přistoupení Chorvatska) *** (hlasování)
  9.11.Evropsko-středomořská dohoda mezi EU a Egyptem (přistoupení Chorvatska) *** (hlasování)
  9.12.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Turkmenistánem (hlasování)
  9.13.Prováděcí rozhodnutí o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném království * (hlasování)
  9.14.Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS) ***I (hlasování)
  9.15.Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN) ***I (hlasování)
  9.16.Program Evropský sbor solidarity ***I (hlasování)
  9.17.Akt EU o kybernetické bezpečnosti ***I (hlasování)
  9.18.Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci ***I (hlasování)
  9.19.Evropská občanská iniciativa ***I (hlasování)
  9.20.Dovoz kulturních statků ***I (hlasování)
  9.21.Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu ***I (hlasování)
  9.22.Bezpečnostní hrozby související se zvyšující se technologickou přítomností Číny v EU a případná opatření přijatá na úrovni EU na jejich omezení (hlasování)
  9.23.Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem (hlasování)
  9.24.Budování kapacity EU v oblasti předcházení konfliktům a mediace (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Předložení dokumentů
 15.Evropský sankční režim v případě porušování lidských práv (rozprava)
 16.Zpráva o Turecku za rok 2018 (rozprava)
 17.Výklad jednacího řádu (další postup)
 18.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu) (další postup)
 19.Mimořádná situace ve Venezuele (rozprava)
 20.Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany (rozprava)
 21.Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem *** – Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem (usnesení) (rozprava)
 22.Dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorrou a San Marinem (rozprava)
 23.Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb ***I (rozprava)
 24.Naléhavá potřeba zavést unijní černou listinu třetích zemí v souladu se směrnicí o boji proti praní peněz (rozprava)
 25.Vízový informační systém ***I (rozprava)
 26.Azylový a migrační fond ***I (rozprava)
 27.Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz ***I (rozprava)
 28.Fond pro vnitřní bezpečnost ***I (rozprava)
 29.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 30.Pořad jednání příštího denního zasedání
 31.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (317 kb)
06/08/2019 13:22
  Prezenční listina (63 kb)
14/05/2019 15:16
 
Zápis (91 kb)
06/08/2019 13:22
  Prezenční listina (11 kb)
14/05/2019 15:16
  Výsledky hlasování (37 kb)
17/05/2019 08:50
  Jmenovitá hlasování (84 kb)
16/05/2019 14:32
 
Zápis (317 kb)
06/08/2019 13:22
  Prezenční listina (71 kb)
14/05/2019 15:16
  Výsledky hlasování (154 kb)
17/05/2019 08:50
  Jmenovitá hlasování (490 kb)
16/05/2019 14:32
Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí