Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 12. marts 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Beslutning om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 154)
 4.Ændring af dagsordenen
 5.Sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (indgivne beslutningsforslag)
 6.Kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender (forhandling)
 7.Drøftelse med Den Slovakiske Republiks premierminister, Peter Pellegrini, om Europas fremtid (forhandling)
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Afstemningstid
  9.1.Anmodning om ophævelse af Monika Hohlmeiers immunitet (afstemning)
  9.2.Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (afstemning)
  9.3.Anmodning om ophævelse af Dominique Bildes immunitet (afstemning)
  9.4.Forlængelse af anvendelsen af artikel 159 i Parlamentets forretningsorden indtil udgangen af den 9. valgperiode (afstemning)
  9.5.Elektronisk godstransportinformation ***I (afstemning)
  9.6.Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel *** (afstemning)
  9.7.Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel (beslutning) (afstemning)
  9.8.Protokol om ændring af konventionen om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger *** (afstemning)
  9.9.Bemyndigelse af medlemsstaterne til at blive part i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder *** (afstemning)
  9.10.Protokol om ændring af aftalen om søtransport mellem EU og Kina (Kroatiens tiltrædelse) *** (afstemning)
  9.11.Euro-Middelhavsaftalen mellem EU og Egypten (Kroatiens tiltrædelse) *** (afstemning)
  9.12.Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Turkmenistan (afstemning)
  9.13.Gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Det Forenede Kongerige af DNA-oplysninger * (afstemning)
  9.14.Udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) ***I (afstemning)
  9.15.Centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (ECRIS-TCN-systemet) ***I (afstemning)
  9.16.Programmet Det Europæiske Solidaritetskorps ***I (afstemning)
  9.17.EU's forordning om cybersikkerhed ***I (afstemning)
  9.18.Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden ***I (afstemning)
  9.19.Det europæiske borgerinitiativ ***I (afstemning)
  9.20.Import af kulturgenstande ***I (afstemning)
  9.21.Beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet ***I (afstemning)
  9.22.Sikkerhedstrusler forbundet med den stigende kinesiske teknologiske tilstedeværelse i EU og mulige foranstaltninger på EU-plan til at mindske dem (afstemning)
  9.23.Status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland (afstemning)
  9.24.Opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Modtagne dokumenter
 15.En europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne (forhandling)
 16.Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet (forhandling)
 17.Fortolkning af forretningsordenen (opfølgning)
 18.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6) (opfølgning)
 19.Nødsituation i Venezuela (forhandling)
 20.Den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (forhandling)
 21.Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan *** - Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Afghanistan (beslutning) (forhandling)
 22.Associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino (forhandling)
 23.Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser ***I (forhandling)
 24.Presserende behov for en EU-sortliste over tredjelande i overensstemmelse med direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (forhandling)
 25.Visuminformationssystemet ***I (forhandling)
 26.Asyl- og Migrationsfond ***I (forhandling)
 27.Instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa ***I (forhandling)
 28.Fond for Intern Sikkerhed ***I (forhandling)
 29.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 30.Dagsorden for næste møde
 31.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (313 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (108 kb) Afstemning ved navneopråb (1394 kb) 
 
Protokol (89 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (38 kb) Afstemning ved navneopråb (90 kb) 
 
Protokol (319 kb) Deltagerliste (70 kb) Afstemningsresultater (153 kb) Afstemning ved navneopråb (479 kb) 
Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik