Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Απόφαση για την εφαρμογή της διαδικασίας κατεπείγοντος (άρθρο 154 του Κανονισμού)
 4.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 5.Απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (συζήτηση)
 7.Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Peter Pellegrini, για το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας της Monika Hohlmeier (ψηφοφορία)
  
9.2.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen (ψηφοφορία)
  
9.3.Αίτηση άρσης της ασυλίας της Dominique Bilde (ψηφοφορία)
  
9.4.Παράταση του άρθρου 159 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου (ψηφοφορία)
  
9.5.Ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές ***I (ψηφοφορία)
  
9.6.Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο *** (ψηφοφορία)
  
9.7.Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  
9.8.Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα *** (ψηφοφορία)
  
9.9.Εξουσιοδότηση στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις *** (ψηφοφορία)
  
9.10.Πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας ΕΚ-Κίνας για τις θαλάσσιες μεταφορές (προσχώρηση της Κροατίας) *** (ψηφοφορία)
  
9.11.Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου (προσχώρηση της Κροατίας) *** (ψηφοφορία)
  
9.12.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Τουρκμενιστάν (ψηφοφορία)
  
9.13.Εκτελεστική απόφαση για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στο Ηνωμένο Βασίλειο * (ψηφοφορία)
  
9.14.Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) ***I (ψηφοφορία)
  
9.15.Κεντρικό σύστημα εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN) ***I (ψηφοφορία)
  
9.16.Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ***I (ψηφοφορία)
  
9.17.Πράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ***I (ψηφοφορία)
  
9.18.Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ***I (ψηφοφορία)
  
9.19.Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ***I (ψηφοφορία)
  
9.20.Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών ***I (ψηφοφορία)
  
9.21.Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ***I (ψηφοφορία)
  
9.22.Απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (ψηφοφορία)
  
9.23.Κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας (ψηφοφορία)
  
9.24.Ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (συζήτηση)
 16.Έκθεση του 2018 για την Τουρκία (συζήτηση)
 17.Ερμηνεία του Κανονισμού (επακόλουθες ενέργειες)
 18.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 19.Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 20.Συνέχεια που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της (συζήτηση)
 21.Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη *** - Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (ψήφισμα) (συζήτηση)
 22.Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου (συζήτηση)
 23.Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ***I (συζήτηση)
 24.Το επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (συζήτηση)
 25.Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις ***I (συζήτηση)
 26.Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης ***I (συζήτηση)
 27.Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων ***I (συζήτηση)
 28.Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ***I (συζήτηση)
 29.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 30.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 31.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (363 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (117 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1394 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (101 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (42 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (166 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (365 kb) Κατάσταση παρόντων (79 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (167 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (490 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 25 Νοεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου