Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 12. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
 1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Kiireellistä käsittelyä koskevat pyynnöt (työjärjestyksen 154 artikla)
 4.Esityslistan muuttaminen
 5.Kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvät turvallisuusuhkat ja mahdolliset EU:n toimet niiden vähentämiseksi (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Sukupuolten tasa-arvo nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (keskustelu)
 7.Keskustelu Slovakian tasavallan pääministerin Peter Pellegrinin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Äänestykset
  
9.1.Monika Hohlmeierin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  
9.2.Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  
9.3.Dominique Bilden koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  
9.4.Parlamentin työjärjestyksen 159 artiklan soveltamisen jatkaminen yhdeksännen vaalikauden loppuun (äänestys)
  
9.5.Sähköiset kuljetustiedot ***I (äänestys)
  
9.6.Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus *** (äänestys)
  
9.7.Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  
9.8.Pöytäkirja yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta *** (äänestys)
  
9.9.Jäsenvaltioille annettava valtuutus tulla turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoleksi *** (äänestys)
  
9.10.EU:n ja Kiinan välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (äänestys)
  
9.11.EU:n ja Egyptin Euro–Välimeri-sopimus (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (äänestys)
  
9.12.EU:n ja Turkmenistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus (äänestys)
  
9.13.Täytäntöönpanopäätös DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa * (äänestys)
  
9.14.Kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS) ***I (äänestys)
  
9.15.Keskitetty järjestelmä sellaisten jäsenvaltioiden määrittämiseksi, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN) ***I (äänestys)
  
9.16.Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva ohjelma ***I (äänestys)
  
9.17.EU:n kyberturvallisuusasetus ***I (äänestys)
  
9.18.Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa ***I (äänestys)
  
9.19.Eurooppalainen kansalaisaloite ***I (äänestys)
  
9.20.Kulttuuriesineiden tuonti ***I (äänestys)
  
9.21.Henkilötietojen suoja Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä ***I (äänestys)
  
9.22.Kiinalaisen teknologian lisääntymiseen EU:ssa liittyvät turvallisuusuhkat ja mahdolliset EU:n toimet niiden vähentämiseksi (äänestys)
  
9.23.EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tila (äänestys)
  
9.24.EU:n valmiuksien parantaminen konfliktinestossa ja välitystoiminnassa (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Ihmisoikeusloukkauksia koskeva eurooppalainen seuraamusjärjestelmä (keskustelu)
 16.Turkkia koskeva vuoden 2018 kertomus (keskustelu)
 17.Työjärjestyksen tulkinta (jatkotoimenpiteet)
 18.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta) (jatkotoimenpiteet)
 19.Hätätilanne Venezuelassa (keskustelu)
 20.EUH:n toteuttama seuranta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (keskustelu)
 21.EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus *** - EU:n ja Afganistanin kumppanuutta ja kehitystä koskeva yhteistyösopimus (päätöslauselma) (keskustelu)
 22.Assosiaatiosopimus unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä (keskustelu)
 23.Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset ***I (keskustelu)
 24.Rahanpesudirektiivin mukaisesti kiireellisesti käyttöön otettava EU:n musta lista kolmansista maista (keskustelu)
 25.Viisumitietojärjestelmä ***I (keskustelu)
 26.Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto ***I (keskustelu)
 27.Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline ***I (keskustelu)
 28.Sisäisen turvallisuuden rahasto ***I (keskustelu)
 29.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 30.Seuraavan istunnon esityslista
 31.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (317 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (108 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1394 kb) 
 
Pöytäkirja (89 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (40 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (89 kb) 
 
Pöytäkirja (316 kb) Läsnäololista (70 kb) Äänestysten tulokset (140 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (478 kb) 
Päivitetty viimeksi: 6. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö