Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2019. március 12., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülésszak megnyitása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 154. cikke)
 4.A napirend módosítása
 5.A kínai technológia fokozódó uniós jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetések és az ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépések (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 6.A nemek egyensúlya a gazdasági és monetáris terület álláshelyeire való uniós jelölések vonatkozásában (vita)
 7.Vita a Szlovák Köztársaság miniszterelnökével, Peter Pellegrinivel Európa jövőjéről (vita)
 8.Az ülés folytatása
 9.Szavazások órája
  
9.1.Monika Hohlmeier mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)
  
9.2.Jean-Marie Le Pen parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)
  
9.3.Dominique Bilde mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)
  
9.4.A Parlament eljárási szabályzata 159. cikke alkalmazásának kiterjesztése a kilencedik parlamenti ciklus végéig (szavazás)
  
9.5.Elektronikus áruszállítási információk ***I (szavazás)
  
9.6.Az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás *** (szavazás)
  
9.7.Az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)
  
9.8.A személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezményt módosító jegyzőkönyv *** (szavazás)
  
9.9.Az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményéhez történő tagállami csatlakozásra való felhatalmazás *** (szavazás)
  
9.10.Az EU és Kína közötti, a tengeri szállításról szóló megállapodást módosító jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) *** (szavazás)
  
9.11.Az EU–Egyiptom euromediterrán megállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (szavazás)
  
9.12.Az EU–Türkmenisztán partnerségi és együttműködési megállapodás (szavazás)
  
9.13.A DNS-adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló végrehajtási határozat * (szavazás)
  
9.14.A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) ***I (szavazás)
  
9.15.A harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TNC) ***I (szavazás)
  
9.16.Az Európai Szolidaritási Testület programja ***I (szavazás)
  
9.17.Uniós kiberbiztonsági jogszabály ***I (szavazás)
  
9.18.Az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ***I (szavazás)
  
9.19.Az európai polgári kezdeményezés ***I (szavazás)
  
9.20.Kulturális javak behozatala ***I (szavazás)
  
9.21.A személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal összefüggésben ***I (szavazás)
  
9.22.A kínai technológia fokozódó uniós jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetések és az ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépések (szavazás)
  
9.23.Az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok állása (szavazás)
  
9.24.A konfliktusmegelőzéssel és közvetítéssel kapcsolatos uniós képesség erősítése (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az ülés folytatása
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.Emberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszere (vita)
 16.ATörökországról szóló, 2018. évi jelentés (vita)
 17.Az eljárási szabályzat értelmezése (nyomon követés)
 18.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése) (nyomon követés)
 19.Venezuelai szükséghelyzet (vita)
 20.A harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló parlamenti jelentést követően két évvel az EKSZ által végzett nyomon követés (vita)
 21.Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között *** - Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között (állásfoglalás) (vita)
 22.Az EU és Monaco, Andorra, valamint San Marino közötti társulási megállapodás (vita)
 23.A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelmények ***I (vita)
 24.Harmadik országok feketelistájának sürgőssége a pénzmosási irányelvvel összhangban (vita)
 25.Vízuminformációs Rendszer ***I (vita)
 26.Menekültügyi és Migrációs Alap ***I (vita)
 27.A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz ***I (vita)
 28.Belső Biztonsági Alap ***I (vita)
 29.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 30.A következő ülésnap napirendje
 31.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (322 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredménye (109 kb) Név szerinti szavazás eredménye (1394 kb) 
 
Jegyzőkönyv (90 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredménye (38 kb) Név szerinti szavazás eredménye (95 kb) 
 
Jegyzőkönyv (325 kb) Jelenléti ív (69 kb) A szavazások eredménye (147 kb) Név szerinti szavazás eredménye (481 kb) 
Utolsó frissítés: 2019. augusztus 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat