Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2019 m. kovo 12 d. - Strasbūras
 1.Metinės sesijos pradžia
 2.Posėdžio pradžia
 3.Sprendimas taikyti skubos tvarką (DTT 154 straipsnis)
 4.Darbotvarkės pakeitimas
 5.Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (diskusijos)
 7.Diskusijos su Slovakijos Ministru Pirmininku Peteriu Pellegrini dėl Europos ateities (diskusijos)
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  
9.1.Prašymas atšaukti Monikos Hohlmeier imunitetą (balsavimas)
  
9.2.Prašymas atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą (balsavimas)
  
9.3.Prašymas atšaukti Dominique Bilde imunitetą (balsavimas)
  
9.4.Darbo tvarkos taisyklių 159 straipsnio galiojimo pratęsimas iki devintosios Parlamento kadencijos pabaigos (balsavimas)
  
9.5.Elektroninė krovinių vežimo informacija ***I (balsavimas)
  
9.6.ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena *** (balsavimas)
  
9.7.ES ir Vietnamo savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (rezoliucija) (balsavimas)
  
9.8.Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu *** (balsavimas)
  
9.9.Valstybių narių įgaliojimas tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius Šalimis *** (balsavimas)
  
9.10.Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas ES ir Kinijos susitarimas dėl jūrų transporto (Kroatijos įstojimas) *** (balsavimas)
  
9.11.Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis ES ir Egipto asociaciją (Kroatijos įstojimas) *** (balsavimas)
  
9.12.ES ir Turkmėnistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (balsavimas)
  
9.13.Įgyvendinimo sprendimas dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Jungtinėje Karalystėje pradžios * (balsavimas)
  
9.14.Keitimasis informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS) ***I (balsavimas)
  
9.15.Centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ***I (balsavimas)
  
9.16.Europos solidarumo korpuso programa ***I (balsavimas)
  
9.17.ES kibernetinio saugumo aktas ***I (balsavimas)
  
9.18.Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje ***I (balsavimas)
  
9.19.Europos piliečių iniciatyva ***I (balsavimas)
  
9.20.Kultūros vertybių importas ***I (balsavimas)
  
9.21.Asmens duomenų apsauga per Europos Parlamento rinkimus ***I (balsavimas)
  
9.22.Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES, ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti (balsavimas)
  
9.23.ES ir Rusijos politinių santykių padėtis (balsavimas)
  
9.24.ES pajėgumų konfliktų prevencijos ir tarpininkavimo srityje stiprinimas (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Gauti dokumentai
 15.Europos sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus sistema (diskusijos)
 16.2018 m. ataskaita dėl Turkijos (diskusijos)
 17.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas (veiksmai, kurių buvo imtasi)
 18.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (veiksmai, kurių buvo imtasi)
 19.Nepaprastoji padėtis Venesueloje (diskusijos)
 20.Veiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą (diskusijos)
 21.ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas *** - ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas (diskusijos)
 22.ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas (diskusijos)
 23.Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai ***I (diskusijos)
 24.Būtinybė skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą (diskusijos)
 25.Vizų informacinė sistema ***I (diskusijos)
 26.Prieglobsčio ir migracijos fondas ***I (diskusijos)
 27.Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą ***I (diskusijos)
 28.Vidaus saugumo fondas ***I (diskusijos)
 29.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 30.Kito posėdžio darbotvarkė
 31.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (316 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (108 kb) Vardinis balsavimas (1394 kb) 
 
Protokolas (91 kb) Dalyvių sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (35 kb) Vardinis balsavimas (84 kb) 
 
Protokolas (320 kb) Dalyvių sąrašas (70 kb) Balsavimo rezultatai (147 kb) Vardinis balsavimas (479 kb) 
Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika