Iepriekšējais 
 Nākošais 
RCVVOTESPVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2019. gada 12. marts - Strasbūra
 1.Gadskārtējās sesijas atklāšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Lēmums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 154. pants)
 4.Izmaiņas darba kārtībā
 5.Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 6.Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (debates)
 7.Debates ar Slovākijas Republikas premjerministru Peter Pellegrini par Eiropas nākotni (debates)
 8.Sēdes atsākšana
 9.Balsošanas laiks
  
9.1.Pieprasījums atcelt Monika Hohlmeier imunitāti (balsošana)
  
9.2.Pieprasījums atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti (balsošana)
  
9.3.Pieprasījums atcelt Dominique Bilde imunitāti (balsošana)
  
9.4.Parlamenta Reglamenta 159. panta piemērošanas pagarināšana līdz Parlamenta devītā sasaukuma beigām (balsošana)
  
9.5.Elektroniska kravu pārvadājumu informācija ***I (balsošana)
  
9.6.Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību *** (balsošana)
  
9.7.Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums starp ES un Vjetnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (rezolūcija) (balsošana)
  
9.8.Protokols, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi *** (balsošana)
  
9.9.Dalībvalstu pilnvarošana kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos *** (balsošana)
  
9.10.Protokols, ar ko groza EK un Ķīnas nolīgumu par jūras transportu (Horvātijas pievienošanās ES) *** (balsošana)
  
9.11.Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgums starp ES un Ēģipti (Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai) *** (balsošana)
  
9.12.ES un Turkmenistānas partnerības un sadarbības nolīgums (balsošana)
  
9.13.Īstenošanas lēmums par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu * (balsošana)
  
9.14.Informācijas apmaiņa par trešo valstu valstspiederīgajiem un Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS) ***I (balsošana)
  
9.15.Centralizētas sistēmas izveide tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (ECRIS-TCN) ***I (balsošana)
  
9.16.Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss" ***I (balsošana)
  
9.17.ES Kiberdrošības akts ***I (balsošana)
  
9.18.Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē ***I (balsošana)
  
9.19.Eiropas pilsoņu iniciatīva ***I (balsošana)
  
9.20.Kultūras priekšmetu imports ***I (balsošana)
  
9.21.Personas datu aizsardzība Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā ***I (balsošana)
  
9.22.Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai (balsošana)
  
9.23.Stāvoklis ES un Krievijas politiskajās attiecībās (balsošana)
  
9.24.ES konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošana (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Sēdes atsākšana
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Cilvēktiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms (debates)
 16.2018. gada ziņojums par Turciju (debates)
 17.Reglamenta interpretācija (turpmākie pasākumi)
 18.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (turpmākie pasākumi)
 19.Ārkārtas stāvoklis Venecuēlā (debates)
 20.EĀDD veiktie turpmākie pasākumi divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai (debates)
 21.ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību *** - ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (rezolūcija) (debates)
 22.Asociācijas nolīgums starp ES un Monako, Andoru un Sanmarīno (debates)
 23.Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības ***I (debates)
 24.Nepieciešamība steidzami izveidot ES melno sarakstu ar trešām valstīm atbilstīgi Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvai (debates)
 25.Vīzu informācijas sistēma ***I (debates)
 26.Patvēruma un migrācijas fonds ***I (debates)
 27.Finansiāla atbalsta instrumenta izveide robežu pārvaldībai un vīzām ***I (debates)
 28.Iekšējās drošības fonds ***I (debates)
 29.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 30.Nākamās sēdes darba kārtība
 31.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (320 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb) Balsošanas rezultāti (108 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (1394 kb) 
 
Protokols (90 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsošanas rezultāti (35 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (91 kb) 
 
Protokols (321 kb) Apmeklējumu reģistrs (71 kb) Balsošanas rezultāti (148 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (482 kb) 
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 6. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika