Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
It-Tlieta, 12 ta' Marzu 2019 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-sessjoni annwali
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tal-proċedura urġenti (Artikolu 154 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Modifika tal-aġenda
 5.Theddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE (dibattitu)
 7.Dibattitu mal-Prim Ministru tar-Repubblika Slovakka, Peter Pellegrini, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  9.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Monika Hohlmeier (votazzjoni)
  9.2.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen (votazzjoni)
  9.3.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Dominique Bilde (votazzjoni)
  9.4.Proroga tal-Artikolu 159 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament sa tmiem id-disa' leġiżlatura (votazzjoni)
  9.5.Informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija ***I (votazzjoni)
  9.6.Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali *** (votazzjoni)
  9.7.Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali (riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  9.8.Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni għall-Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali *** (votazzjoni)
  9.9.Awtorizzazzjoni lill-Istati Membri biex isiru parti għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar approċċ integrat ta' sikurezza, sigurtà, u servizz f'partiti tal-futbol u avvenimenti sportivi oħra *** (votazzjoni)
  9.10.Protokoll li jemenda l-Ftehim KE-Ċina dwar it-Trasport Marittimu (adeżjoni tal-Kroazja) *** (votazzjoni)
  9.11.Ftehim Ewro-Mediterranju UE-Eġittu (adeżjoni tal-Kroazja) *** (votazzjoni)
  9.12.Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni UE/Turkmenistan (votazzjoni)
  9.13.Deċiżjoni ta' implimentazzjoni dwar il-varar fir-Renju Unit tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA * (votazzjoni)
  9.14.Skambju ta’ informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi u s-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS) ***I (votazzjoni)
  9.15.Sistema ċentralizzata għall-identifikazzjoni ta’ Stati Membri fil-pussess ta’ informazzjoni dwar kundanni ta' ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni mingħajr Stat (ECRIS-TCN) ***I (votazzjoni)
  9.16.L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ***I (votazzjoni)
  9.17.Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà ***I (votazzjoni)
  9.18.Prattiki kummerċjali inġusti fir-relazzjonijiet minn negozju għal negozju fil-katina tal-provvista tal-ikel ***I (votazzjoni)
  9.19.Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej ***I (votazzjoni)
  9.20.L-importazzjoni ta' beni kulturali ***I (votazzjoni)
  9.21.Il-protezzjoni ta' data personali fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ***I (votazzjoni)
  9.22.Theddidiet għas-sigurtà b'rabta mal-preżenza teknoloġika Ċiniża li qed tiżdied fl-UE u azzjoni possibbli fil-livell tal-UE biex dawn jitnaqqsu (votazzjoni)
  9.23.L-istat tar-relazzjonijiet politiċi UE-Russja (votazzjoni)
  9.24.Tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE rigward il-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Tkomplija tas-seduta
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 14.Dokumenti mressqa
 15.Reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem (dibattitu)
 16.Rapport tal-2018 dwar it-Turkija (dibattitu)
 17.Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura (azzjonijiet meħuda)
 18.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)
 19.Is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Venezwela (dibattitu)
 20.Is-segwitu mogħti mis-SEAE sentejn wara r-Rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi (dibattitu)
 21.Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp *** - Ftehim ta' Kooperazzjoni UE/Afganistan dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp (riżoluzzjoni) (dibattitu)
 22.Ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u Monaco, Andorra u San Marino (dibattitu)
 23.Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi ***I (dibattitu)
 24.ourUrġenza għal lista sewda tal-UE tal-pajjiżi terzi konformi mad-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus (dibattitu)
 25.Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża ***I (dibattitu)
 26.L-istabbiliment tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil ***I (dibattitu)
 27.Strument għall-appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri u tal-viżi ***I (dibattitu)
 28.Fond għas-Sigurtà Interna ***I (dibattitu)
 29.Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 30.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 31.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (316 kb)
06/08/2019 13:52
  Lista tal-Membri preżenti (63 kb)
14/05/2019 15:22
 
Minuti (90 kb)
06/08/2019 13:52
  Lista tal-Membri preżenti (11 kb)
14/05/2019 15:22
  Riżultati tal-votazzjonijiet (38 kb)
17/05/2019 08:50
  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (84 kb)
16/05/2019 14:32
 
Minuti (329 kb)
06/08/2019 13:52
  Lista tal-Membri preżenti (71 kb)
14/05/2019 15:22
  Riżultati tal-votazzjonijiet (153 kb)
17/05/2019 08:50
  Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (481 kb)
16/05/2019 14:32
Aġġornata l-aħħar: 6 ta' Awwissu 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza