Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 12 marca 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Decyzja o zastosowaniu trybu pilnego (art. 154 Regulaminu)
 4.Zmiana porządku obrad
 5.Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (złożone projekty rezolucji)
 6.Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (debata)
 7.Debata z premierem Słowacji Peterem Pellegrinim na temat przyszłości Europy (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Głosowanie
  9.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Moniki Hohlmeier (głosowanie)
  9.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena (głosowanie)
  9.3.Wniosek o uchylenie immunitetu Dominique Bilde (głosowanie)
  9.4.Przedłużenie stosowania art. 159 Regulaminu Parlamentu do końca dziewiątej kadencji parlamentarnej (głosowanie)
  9.5.Elektroniczne informacje dotyczące transportu towarowego ***I (głosowanie)
  9.6.Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem *** (głosowanie)
  9.7.Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między UE a Wietnamem (rezolucja) (głosowanie)
  9.8.Protokół zmieniający Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych *** (głosowanie)
  9.9.Upoważnienie państw członkowskich do zostania stroną Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, ochrony i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych *** (głosowanie)
  9.10.Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim UE-Chiny (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)
  9.11.Układ eurośródziemnomorski UE-Egipt (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)
  9.12.Zawarcie umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Turkmenistanem (głosowanie)
  9.13.Decyzja wykonawcza Rady w sprawie uruchomienia w Zjednoczonym Królestwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA * (głosowanie)
  9.14.Wymiana informacji dotyczących obywateli państw trzecich oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) ***I (głosowanie)
  9.15.Scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) ***I (głosowanie)
  9.16.Program „Europejski Korpus Solidarności” ***I (głosowanie)
  9.17.Akt ws. cyberbezpieczeństwa ***I (głosowanie)
  9.18.Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności ***I (głosowanie)
  9.19.Europejska inicjatywa obywatelska ***I (głosowanie)
  9.20.Przywóz dóbr kultury ***I (głosowanie)
  9.21.Ochrona danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego ***I (głosowanie)
  9.22.Zagrożenia dla bezpieczeństwa wynikające z rosnącej obecności technologicznej Chin w UE oraz możliwości podjęcia na szczeblu UE działań mających zmniejszyć te zagrożenia (głosowanie)
  9.23.Stan stosunków politycznych między UE a Rosją (głosowanie)
  9.24.Budowanie zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 11.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Składanie dokumentów
 15.Europejski system sankcji za naruszenia praw człowieka (debata)
 16.Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Turcji (debata)
 17.Wykładnia Regulaminu (podjęte działania)
 18.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania)
 19.Sytuacja nadzwyczajna w Wenezueli (debata)
 20.Działania podjęte przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (debata)
 21.Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem *** - Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (rezolucja) (debata)
 22.Układ o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino (debata)
 23.Wymogi dostępności produktów i usług ***I (debata)
 24.Pilna potrzeba stworzenia unijnej czarnej listy państw trzecich wysokiego ryzyka zgodnie dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (debata)
 25.Wizowy system informacyjny ***I (debata)
 26.Ustanowienie Funduszu Azylu i Migracji ***I (debata)
 27.Instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i wiz ***I (debata)
 28.Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego ***I (debata)
 29.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 30.Porządek obrad następnego posiedzenia
 31.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (318 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (108 kb) Głosowanie imienne (1394 kb) 
 
Protokół (91 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (37 kb) Głosowanie imienne (87 kb) 
 
Protokół (330 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (149 kb) Głosowanie imienne (479 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 6 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności