Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 12 martie 2019 - Strasbourg
 1.Deschiderea sesiunii anuale
 2.Deschiderea ședinței
 3.Decizie privind aplicarea procedurii de urgență (articolul 154 din Regulamentul de procedură)
 4.Modificarea ordinii de zi
 5.Amenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (propuneri de rezoluție depuse)
 6.Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (dezbatere)
 7.Dezbatere cu prim-ministrul Slovaciei, Peter Pellegrini, privind viitorul Europei (dezbatere)
 8.Reluarea ședinței
 9.Votare
  
9.1.Cerere de ridicare a imunității lui Monika Hohlmeier (vot)
  
9.2.Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen (vot)
  
9.3.Cerere de ridicare a imunității lui Dominique Bilde (vot)
  
9.4.Extinderea aplicabilității articolului 159 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European până la sfârșitul celui de al nouălea mandat parlamentar (vot)
  
9.5.Informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri ***I (vot)
  
9.6.Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier *** (vot)
  
9.7.Acordul de parteneriat voluntar UE-Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier (rezoluție) (vot)
  
9.8.Protocolul de modificare a Convenției pentru protejarea persoanelor în cazul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal *** (vot)
  
9.9.Autorizarea statelor membre să devină parte la Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive *** (vot)
  
9.10.Protocol de modificare a Acordului de transport maritim dintre UE și China (aderarea Croației) *** (vot)
  
9.11.Acordul euro-mediteraneean UE-Egipt (aderarea Republicii Croația) *** (vot)
  
9.12.Acordul de parteneriat și cooperare UE-Turkmenistan (vot)
  
9.13.Decizie de punere în aplicare privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Regatul Unit * (vot)
  
9.14.Schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) ***I (vot)
  
9.15.Un sistem centralizat de identificare a statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride (sistemul ECRIS-TCN) ***I (vot)
  
9.16.Programul „Corpul european de solidaritate” ***I (vot)
  
9.17.Legea privind securitatea cibernetică ***I (vot)
  
9.18.Practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente ***I (vot)
  
9.19.Inițiativa cetățenească europeană ***I (vot)
  
9.20.Importul bunurilor culturale ***I (vot)
  
9.21.Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European ***I (vot)
  
9.22.Amenințări la adresa securității în legătură cu prezența tehnologică în creștere a Chinei în UE și posibile acțiuni la nivelul UE de reducere a acestora (vot)
  
9.23.Situația relațiilor politice dintre UE și Rusia (vot)
  
9.24.Construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Reluarea ședinței
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Depunere de documente
 15.Un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului (dezbatere)
 16.Raport pe 2018 referitor la Turcia (dezbatere)
 17.Interpretarea Regulamentului de procedură (măsuri subsecvente)
 18.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură] (măsuri subsecvente)
 19.Situația de urgență din Venezuela (dezbatere)
 20.Acțiunile întreprinse de SEAE la doi ani după raportul PE privind comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa (dezbatere)
 21.Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan *** - Acordul de cooperare pentru parteneriat și dezvoltare dintre UE și Afganistan (rezoluție) (dezbatere)
 22.Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino (dezbatere)
 23.Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor ***I (dezbatere)
 24.Urgența stabilirii unei liste negre a UE cu țările terțe în conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor (dezbatere)
 25.Sistemul de informații privind vizele ***I (dezbatere)
 26.Fondul pentru azil și migrație ***I (dezbatere)
 27.Instrumentul de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize ***I (dezbatere)
 28.Fondul pentru securitate internă ***I (dezbatere)
 29.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 30.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 31.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (322 kb) Listă de prezență (63 kb) Rezultatele voturilor (108 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1394 kb) 
 
Proces-verbal (90 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (37 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (87 kb) 
 
Proces-verbal (324 kb) Listă de prezență (71 kb) Rezultatele voturilor (144 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (481 kb) 
Ultima actualizare: 6 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate