Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Žiadosť o naliehavý postup (článok 154 rokovacieho poriadku)
 4.Zmena programu rokovania
 5.Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (predložené návrhy uznesení)
 6.Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (rozprava)
 7.Diskusia so slovenským predsedom vlády Petrom Pellegrinim o budúcnosti Európy (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Hlasovanie
  9.1.Žiadosť o zbavenie Moniky Hohlmeierovej imunity (hlasovanie)
  9.2.Žiadosť o zbavenie Jeana-Marieho Le Pena imunity (hlasovanie)
  9.3.Žiadosť o zbavenie Dominique Bildeovej imunity (hlasovanie)
  9.4.Predĺženie platnosti článku 159 rokovacieho poriadku Parlamentu do konca deviateho volebného obdobia (hlasovanie)
  9.5.Elektronické údaje o nákladnej doprave ***I (hlasovanie)
  9.6.Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve *** (hlasovanie)
  9.7.Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (uznesenie) (hlasovanie)
  9.8.Protokol, ktorým sa mení Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov *** (hlasovanie)
  9.9.Povolenie pre členské štáty, aby sa stali zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach *** (hlasovanie)
  9.10.Protokol, ktorým sa mení Dohoda o námornej doprave medzi EÚ a Čínou (pristúpenie Chorvátska) *** (hlasovanie)
  9.11.Euro-stredozemská dohoda medzi EÚ a Egyptom (pristúpenie Chorvátska) *** (hlasovanie)
  9.12.Uzavretie Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Turkménskom (hlasovanie)
  9.13.Vykonávacie rozhodnutie o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve * (hlasovanie)
  9.14.Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) ***I (hlasovanie)
  9.15.Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN) ***I (hlasovanie)
  9.16.Program Európsky zbor solidarity ***I (hlasovanie)
  9.17.Akt o kybernetickej bezpečnosti EÚ ***I (hlasovanie)
  9.18.Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci ***I (hlasovanie)
  9.19.Európska iniciatíva občanov ***I (hlasovanie)
  9.20.Dovoz tovaru kultúrneho charakteru ***I (hlasovanie)
  9.21.Ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu ***I (hlasovanie)
  9.22.Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (hlasovanie)
  9.23.Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom (hlasovanie)
  9.24.Budovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Predloženie dokumentov
 15.Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv (rozprava)
 16.Správa o Turecku za rok 2018 (rozprava)
 17.Výklad rokovacieho poriadku (ďalší postup)
 18.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 19.Núdzová situácia vo Venezuele (rozprava)
 20.Nadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (rozprava)
 21.Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom *** - Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie) (rozprava)
 22.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom (rozprava)
 23.Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ***I (rozprava)
 24.Naliehavosť vypracovania čiernej listiny EÚ tretích krajín v súlade so smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí (rozprava)
 25.Vízový informačný systém ***I (rozprava)
 26.Fond pre azyl a migráciu ***I (rozprava)
 27.Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza ***I (rozprava)
 28.Fond pre vnútornú bezpečnosť ***I (rozprava)
 29.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 30.Program rokovania na nasledujúci deň
 31.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (317 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovaní (107 kb) Hlasovania podľa mien (1394 kb) 
 
Zápisnica (91 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (36 kb) Hlasovania podľa mien (84 kb) 
 
Zápisnica (324 kb) Prezenčná listina (71 kb) Výsledky hlasovaní (148 kb) Hlasovania podľa mien (477 kb) 
Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia