Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Žiadosť o naliehavý postup (článok 154 rokovacieho poriadku)
 4.Zmena programu rokovania
 5.Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (predložené návrhy uznesení)
 6.Rodová rovnováha pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ (rozprava)
 7.Diskusia so slovenským predsedom vlády Petrom Pellegrinim o budúcnosti Európy (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Hlasovanie
  9.1.Žiadosť o zbavenie Moniky Hohlmeierovej imunity (hlasovanie)
  9.2.Žiadosť o zbavenie Jeana-Marieho Le Pena imunity (hlasovanie)
  9.3.Žiadosť o zbavenie Dominique Bildeovej imunity (hlasovanie)
  9.4.Predĺženie platnosti článku 159 rokovacieho poriadku Parlamentu do konca deviateho volebného obdobia (hlasovanie)
  9.5.Elektronické údaje o nákladnej doprave ***I (hlasovanie)
  9.6.Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve *** (hlasovanie)
  9.7.Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamom o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (uznesenie) (hlasovanie)
  9.8.Protokol, ktorým sa mení Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov *** (hlasovanie)
  9.9.Povolenie pre členské štáty, aby sa stali zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach *** (hlasovanie)
  9.10.Protokol, ktorým sa mení Dohoda o námornej doprave medzi EÚ a Čínou (pristúpenie Chorvátska) *** (hlasovanie)
  9.11.Euro-stredozemská dohoda medzi EÚ a Egyptom (pristúpenie Chorvátska) *** (hlasovanie)
  9.12.Uzavretie Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Turkménskom (hlasovanie)
  9.13.Vykonávacie rozhodnutie o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve * (hlasovanie)
  9.14.Výmena informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) ***I (hlasovanie)
  9.15.Centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN) ***I (hlasovanie)
  9.16.Program Európsky zbor solidarity ***I (hlasovanie)
  9.17.Akt o kybernetickej bezpečnosti EÚ ***I (hlasovanie)
  9.18.Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci ***I (hlasovanie)
  9.19.Európska iniciatíva občanov ***I (hlasovanie)
  9.20.Dovoz tovaru kultúrneho charakteru ***I (hlasovanie)
  9.21.Ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu ***I (hlasovanie)
  9.22.Bezpečnostné hrozby súvisiace so zvyšujúcou sa technologickou prítomnosťou Číny v EÚ a prípadné opatrenia na úrovni EÚ na ich znižovanie (hlasovanie)
  9.23.Stav politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom (hlasovanie)
  9.24.Budovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Predloženie dokumentov
 15.Európsky sankčný režim v prípade porušovania ľudských práv (rozprava)
 16.Správa o Turecku za rok 2018 (rozprava)
 17.Výklad rokovacieho poriadku (ďalší postup)
 18.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 19.Núdzová situácia vo Venezuele (rozprava)
 20.Nadväzujúce opatrenia ESVČ dva roky po predložení správy EP o strategickej komunikácii EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (rozprava)
 21.Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom *** - Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (uznesenie) (rozprava)
 22.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom (rozprava)
 23.Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb ***I (rozprava)
 24.Naliehavosť vypracovania čiernej listiny EÚ tretích krajín v súlade so smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí (rozprava)
 25.Vízový informačný systém ***I (rozprava)
 26.Fond pre azyl a migráciu ***I (rozprava)
 27.Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza ***I (rozprava)
 28.Fond pre vnútornú bezpečnosť ***I (rozprava)
 29.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 30.Program rokovania na nasledujúci deň
 31.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (317 kb)
06/08/2019 14:02
  Prezenčná listina (63 kb)
14/05/2019 15:24
 
Zápisnica (91 kb)
06/08/2019 14:02
  Prezenčná listina (11 kb)
14/05/2019 15:24
  Výsledky hlasovaní (36 kb)
17/05/2019 08:50
  Hlasovania podľa mien (84 kb)
16/05/2019 14:32
 
Zápisnica (324 kb)
06/08/2019 14:02
  Prezenčná listina (71 kb)
14/05/2019 15:24
  Výsledky hlasovaní (148 kb)
17/05/2019 08:50
  Hlasovania podľa mien (477 kb)
16/05/2019 14:32
Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia