Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Torek, 12. marec 2019 - Strasbourg
 1.Otvoritev zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Sklep o uporabi nujnega postopka (člen 154 Poslovnika)
 4.Sprememba dnevnega reda
 5.Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje (vloženi predlogi resolucij)
 6.Uravnotežena zastopanost spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU (razprava)
 7.Razprava s predsednikom vlade Slovaške republike Petrom Pellegrinijem o prihodnosti Evrope (razprava)
 8.Nadaljevanje seje
 9.Čas glasovanja
  
9.1.Zahteva za odvzem imunitete Moniki Hohlmeier (glasovanje)
  
9.2.Zahteva za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu (glasovanje)
  
9.3.Zahteva za odvzem imunitete Dominique Bilde (glasovanje)
  
9.4.Podaljšanje uporabe člena 159 Poslovnika Evropskega parlamenta do konca devetega parlamentarnega obdobja (glasovanje)
  
9.5.Elektronske informacije o prevozu blaga ***I (glasovanje)
  
9.6.Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov *** (glasovanje)
  
9.7.Sporazum o prostovoljnem partnerstvu med EU in Vietnamom o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (resolucija) (glasovanje)
  
9.8.Protokol o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov *** (glasovanje)
  
9.9.Pooblastitev držav članic, da postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih *** (glasovanje)
  
9.10.Protokol o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med EU in Kitajsko (pristop Hrvaške) *** (glasovanje)
  
9.11.Evro-mediteranski sporazum med EU in Egiptom (pristop Hrvaške) *** (glasovanje)
  
9.12.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Turkmenistanom (glasovanje)
  
9.13.Izvedbeni sklep o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Združenem kraljestvu * (glasovanje)
  
9.14.Izmenjava informacij o državljanih tretjih držav in evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS) ***I (glasovanje)
  
9.15.Centralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN) ***I (glasovanje)
  
9.16.Program evropske solidarnostne enote ***I (glasovanje)
  
9.17.Uredba EU o kibernetski varnosti ***I (glasovanje)
  
9.18.Nepoštene trgovinske prakse med podjetji v verigi preskrbe s hrano ***I (glasovanje)
  
9.19.Evropska državljanska pobuda ***I (glasovanje)
  
9.20.Uvoz kulturnih dobrin ***I (glasovanje)
  
9.21.Varstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament ***I (glasovanje)
  
9.22.Varnostne grožnje zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možni ukrepi na ravni EU za njihovo zmanjšanje (glasovanje)
  
9.23.Stanje političnih odnosov med EU in Rusijo (glasovanje)
  
9.24.Gradnja zmogljivosti EU za preprečevanje konfliktov in mediacijo (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Nadaljevanje seje
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Predložitev dokumentov
 15.Evropski sistem sankcij za kršenje človekovih pravic (razprava)
 16.Poročilo o Turčiji za leto 2018 (razprava)
 17.Razlaga Poslovnika (nadaljnje ukrepanje)
 18.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika) (nadaljnje ukrepanje)
 19.Izredne razmere v Venezueli (razprava)
 20.Nadaljnji ukrepi, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani (razprava)
 21.Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom *** - Sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom (resolucija) (razprava)
 22.Pridružitveni sporazum med EU in Monakom, Andoro ter San Marinom (razprava)
 23.Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev ***I (razprava)
 24.Nujnost črnega seznama EU glede tretjih držav v skladu z direktivo o preprečevanju pranja denarja (razprava)
 25.Vizumski informacijski sistem ***I (razprava)
 26.Sklad za azil in migracije ***I (razprava)
 27.Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume ***I (razprava)
 28.Sklad za notranjo varnost ***I (razprava)
 29.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 30.Dnevni red naslednje seje
 31.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (311 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izidi glasovanja (107 kb) Poimensko glasovanje (1394 kb) 
 
Zapisnik (90 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanja (36 kb) Poimensko glasovanje (89 kb) 
 
Zapisnik (319 kb) Seznam navzočih (71 kb) Izidi glasovanja (142 kb) Poimensko glasovanje (478 kb) 
Zadnja posodobitev: 6. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov