Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 353kWORD 99k
Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Απόφαση για την εφαρμογή της διαδικασίας κατεπείγοντος (άρθρο 154 του Κανονισμού)
 4.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 5.Απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (συζήτηση)
 7.Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Peter Pellegrini, για το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας της Monika Hohlmeier (ψηφοφορία)
  9.2.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen (ψηφοφορία)
  9.3.Αίτηση άρσης της ασυλίας της Dominique Bilde (ψηφοφορία)
  9.4.Παράταση του άρθρου 159 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου (ψηφοφορία)
  9.5.Ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές ***I (ψηφοφορία)
  9.6.Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο *** (ψηφοφορία)
  9.7.Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  9.8.Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα *** (ψηφοφορία)
  9.9.Εξουσιοδότηση στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις *** (ψηφοφορία)
  9.10.Πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας ΕΚ-Κίνας για τις θαλάσσιες μεταφορές (προσχώρηση της Κροατίας) *** (ψηφοφορία)
  9.11.Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου (προσχώρηση της Κροατίας) *** (ψηφοφορία)
  9.12.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Τουρκμενιστάν (ψηφοφορία)
  9.13.Εκτελεστική απόφαση για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στο Ηνωμένο Βασίλειο * (ψηφοφορία)
  9.14.Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) ***I (ψηφοφορία)
  9.15.Κεντρικό σύστημα εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN) ***I (ψηφοφορία)
  9.16.Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ***I (ψηφοφορία)
  9.17.Πράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ***I (ψηφοφορία)
  9.18.Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ***I (ψηφοφορία)
  9.19.Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ***I (ψηφοφορία)
  9.20.Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών ***I (ψηφοφορία)
  9.21.Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ***I (ψηφοφορία)
  9.22.Απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (ψηφοφορία)
  9.23.Κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας (ψηφοφορία)
  9.24.Ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (συζήτηση)
 16.Έκθεση του 2018 για την Τουρκία (συζήτηση)
 17.Ερμηνεία του Κανονισμού (επακόλουθες ενέργειες)
 18.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 19.Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 20.Συνέχεια που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της (συζήτηση)
 21.Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη *** - Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (ψήφισμα) (συζήτηση)
 22.Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου (συζήτηση)
 23.Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ***I (συζήτηση)
 24.Το επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (συζήτηση)
 25.Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις ***I (συζήτηση)
 26.Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης ***I (συζήτηση)
 27.Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων ***I (συζήτηση)
 28.Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ***I (συζήτηση)
 29.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 30.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 31.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της ετήσιας συνόδου

Σύμφωνα με το άρθρο 229 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 146 του Κανονισμού, αρχίζει η σύνοδος 2019-2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


3. Απόφαση για την εφαρμογή της διαδικασίας κατεπείγοντος (άρθρο 154 του Κανονισμού)

Αίτημα για εφαρμογή της διαδικασίας κατεπείγοντος (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2019) à:

- Κανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Επιτροπή Αλιείας

Το κατεπείγον εγκρίνεται.

- Άδειες αλιείας για αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου στα ύδατα της Ένωσης (2019/0010(COD)) - Επιτροπή Αλιείας

Το κατεπείγον εγκρίνεται.

- Ορισμένες πτυχές ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Το κατεπείγον εγκρίνεται.

Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών στην ολομέλεια ορίζεται για την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 στις 13.00.


4. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει να μεταφερθεί στην προσεχή περίοδο συνόδου η ψηφοφορία που είχε προβλεφθεί για την Πέμπτη επί των προτάσεων ψηφίσματος που κατατέθηκαν για την περάτωση της συζήτησης σχετκά με την «Κατάσταση στη Βενεζουέλα» (σημείο 153 της ημερήσιας διάταξης).

Το Σώμα συμφωνεί με την πρόταση αυτή. Η ημερήσια διάταξη τροποποιείται αναλόγως.


5. Απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (2019/2575(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 13 Φεβρουαρίου 2019 (σημείο 27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019)

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019

—   Caroline Nagtegaal, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet και Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019

—   Dan Nica και Peter Kouroumbashev, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019

—   Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019

—   Helmut Scholz, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Martina Michels, Eleonora Forenza, Στέλιος Κούλογλου και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019

—   Hans-Olaf Henkel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Ψηφοφορία: σημείο 8.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019.


6. Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (2019/2614(RSP))

Οι Melania Gabriela Ciot (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ulrike Trebesius, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dobromir Sośnierz, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen και Vilija Blinkevičiūtė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge και Anneli Jäätteenmäki.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Melania Gabriela Ciot.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος


7. Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Peter Pellegrini, για το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Peter Pellegrini, για το μέλλον της Ευρώπης (2019/2515(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση εν είδει εισαγωγής στη συζήτηση.

Παρεμβαίνει ο Peter Pellegrini (πρωθυπουργός της Σλοβακίας).

Παρεμβαίνει ο Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Kazimierz Michał Ujazdowski, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Peter Pellegrini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Δημήτριος Παπαδημούλης, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει ο Peter Pellegrini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνει ο Peter Pellegrini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz και Branislav Škripek.

Παρεμβαίνει ο Peter Pellegrini.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.19 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

8. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.30.

Παρεμβαίνει η Pina Picierno σχετικά με την υπόθεση της Nasrin Sotoudeh, νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ 2012, στην οποία μόλις επιβλήθηκε αυστηρή ποινή από την ιρανική δικαιοσύνη. Η ομιλήτρια ζητεί από το Κοινοβούλιο να καταδικάσει απερίφραστα αυτή την ετυμηγορία και να ζητήσει την άμεση απελευθέρωση της Nasrin Sotoudeh (η Πρόεδρος απαντά ότι θα διαβιβάσει το αίτημα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).


9. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


9.1. Αίτηση άρσης της ασυλίας της Monika Hohlmeier (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας της Monika Hohlmeier [2019/2002(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0135)


9.2. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen [2018/2247(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0167/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0136)

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, οι Marie-Christine Arnautu και Jean-Marie Cavada.


9.3. Αίτηση άρσης της ασυλίας της Dominique Bilde (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας της Dominique Bilde [2018/2267(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0166/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0137)


9.4. Παράταση του άρθρου 159 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου (ψηφοφορία)

Σύσταση απόφασης που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 159 παράγραφος 4 του Κανονισμού, από το Προεδρείο για την παράταση του άρθρου 159 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0138)

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, η Ruža Tomašić.


9.5. Ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0139)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, ο David Coburn.


9.6. Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0140)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


9.7. Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (ψήφισμα) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο [2018/0272M(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0141)


9.8. Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: József Nagy (A8-0070/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0142)

Το Σώμα εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου.


9.9. Εξουσιοδότηση στα κράτη μέλη να προσχωρήσουν στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (ΣΣΣΕ αριθ. 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0143)

Το Σώμα εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου.


9.10. Πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας ΕΚ-Κίνας για τις θαλάσσιες μεταφορές (προσχώρηση της Κροατίας) *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών, του πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0144)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


9.11. Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου (προσχώρηση της Κροατίας) *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0145)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


9.12. Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Τουρκμενιστάν (ψηφοφορία)

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορά τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Τουρκμενιστάν, αφετέρου [1998/0031R(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0146)


9.13. Εκτελεστική απόφαση για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στο Ηνωμένο Βασίλειο * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στο Ηνωμένο Βασίλειο [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0147)


9.14. Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 14)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0148)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


9.15. Κεντρικό σύστημα εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ΥΤΧ/TCN), με σκοπό τη συμπλήρωση και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (σύστημα ECRIS-TCN) [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Η ψηφοφορία επί της απόφασης για έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων διεξήχθη στις 8 Φεβρουαρίου 2018 (σημείο 12.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.2.2018).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 15)

Παρεμβαίνουν οι Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος ζητεί να τεθούν σε ψηφοφορία οι τροπολογίες πριν από την προσωρινή συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού, και ο Daniel Dalton (εισηγητής) ο οποίος εκφράζει την αντίθεσή του.

Με ΟΚ (129 υπέρ, 514 κατά, 22 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0149)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, ο Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την κατάργηση του [κανονισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0150)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


9.17. Πράξη της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο») [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 17)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0151)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


9.18. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Η ψηφοφορία επί της απόφασης για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων διεξήχθη στις 25 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0152)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Παρεμβάσεις

Ο Paolo De Castro (εισηγητής), μετά την ψηφοφορία.


9.19. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Η ψηφοφορία επί της απόφασης για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων διεξήχθη στις 5 Ιουλίου 2018 (σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.7.2018).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)

Παρεμβαίνει η Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία ζητεί να τεθούν σε ψηφοφορία οι τροπολογίες πριν από την προσωρινή συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού.

Με ΟΚ (146 υπέρ, 501 κατά, 17 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0153)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


9.20. Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Συνεισηγητές: Alessia Maria Mosca και Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 24 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2018). Η ψηφοφορία διεξήχθη στις 25 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 13.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 20)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0154)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


9.21. Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου σχετικά με παραβάσεις των κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Mercedes Bresso και Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 21)

Παρεμβαίνει ο Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, οποίος ζητεί να τεθούν σε ψηφοφορία οι τροπολογίες πριν από την προσωρινή συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού.

Με ΗΨ (65 υπέρ, 586 κατά, 11 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0155)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.


9.22. Απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 13 Φεβρουαρίου 2019 (σημείο 27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις12 Μαρτίου 2019 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 και B8-0164/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 22)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0154/2019

(αντικαθιστά τις B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 και B8-0160/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Luděk Niedermayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Dan Nica, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Caroline Nagtegaal, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0156)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0153/2019, B8-0162/2019 και B8-0164/2019 καταπίπτουν.)


9.23. Κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας [2018/2158(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 23)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (η οποία υποβλήθηκε από την Ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (η οποία υποβλήθηκε από την Ομάδα GUE/NGL)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (η οποία υποβλήθηκε από την επιτροπή AFET)

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0157)

Παρεμβάσεις

Ο Reinhard Bütikofer υποβάλλει προφορική τροπολογία για την προσθήκη νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 38. Η προφορική τροπολογία κρατείται.


9.24. Ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη της ικανότητας της ΕΕ για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση [2018/2159(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Soraya Post (A8-0075/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0158)


10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση: Heidi Hautala - A8-0083/2019
Seán Kelly και Daniel Hannan

Έκθεση Heidi Hautala - A8-0093/2019
Alex Mayer

Έκθεση Daniel Dalton - A8-0219/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Έκθεση Michaela Šojdrová - A8-0079/2019
Dominique Bilde, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, José Inácio Faria και Seán Kelly

Έκθεση Angelika Niebler - A8-0264/2018
Νότης Μαριάς, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Seán Kelly

Έκθεση Paolo De Castro - A8-0309/2018
Ana Miranda, Νότης Μαριάς και Adam Szejnfeld

Έκθεση György Schöpflin - A8-0226/2018
Ana Miranda, Νότης Μαριάς, Andrejs Mamikins, Adam Szejnfeld και José Inácio Faria

Έκθεση Sandra Kalniete - A8-0073/2019
Andrejs Mamikins και Momchil Nekov

Έκθεση Soraya Post - A8-0075/2019
Alex Mayer.


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.34.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

12. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.01.


13. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


14. Κατάθεση εγγράφων

1) Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Εκτελεστικοί οργανισμοί (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Δικαστήριο (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Επιτροπή των Περιφερειών (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Απαλλαγή 2017 - Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο ΕΤΑ (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 9ο ΕΤΑ (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 10ο ΕΤΑ (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 11ο ΕΤΑ (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2017 - Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL, ITRE

- Απαλλαγή 2017 - Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Απαλλαγή 2017 - Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI, LIBE

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Απαλλαγή 2017: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

CULT

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Απαλλαγή 2017: Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, LIBE

- Απαλλαγή 2017: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PECH

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

FEMM

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ECON

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ECON, EMPL

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ECON

- Απαλλαγή 2017: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2017: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και (BEREC) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2017: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2017: Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας Σύντηξης (ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση - Ασφάλεια της αεροπλοΐας (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE, TRAN

- Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση – Αεροναυτική και περιβάλλον (Clean Sky) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, TRAN

- Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE, REGI

- Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (IMI) (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE

- Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (FCH) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2017: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE, TRAN

- Απαλλαγή 2017: Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (ECSEL) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

2) Η ακόλουθη έκθεση έχει κατατεθεί από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές:

- Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις γλώσσες Report on a European Parliament recommendation to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the scope and mandate for EU Special Representatives (2018/2116(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)


15. Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2019/2580(RSP))

Ο Johannes Hahn (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Sandra Kalniete, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Amjad Bashir, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gunnar Hökmark, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Marek Jurek, Judith Sargentini, Marie-Christine Arnautu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kati Piri, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Νίκος Ανδρουλάκης, Jaromír Štětina και Liliana Rodrigues.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Κώστας Μαυρίδης, Ruža Tomašić, Jordi Solé, Τάκης Χατζηγεωργίου, Julie Ward και Ana Miranda.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019.


16. Έκθεση του 2018 για την Τουρκία (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Τουρκία [2018/2150(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kati Piri (A8-0091/2019)

Η Kati Piri παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Melania Gabriela Ciot (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λευτέρη Χριστοφόρου, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Jordi Solé, Martina Michels, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo, Jacques Colombier και Κωνσταντίνος Παπαδάκης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι David Casa, Μιλτιάδης Κύρκος, Geoffrey Van Orden, Jörg Meuthen, Michał Marusik, Ελευθέριος Συναδινός, Esther de Lange, Javi López, Ελένη Θεοχάρους, Marie-Christine Arnautu, Michaela Šojdrová, Δημήτρης Παπαδάκης, Νότης Μαριάς, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Eugen Freund, Angel Dzhambazki, David McAllister, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Λευτέρης Χριστοφόρου και Liliana Rodrigues.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Arne Lietz, Julie Ward, Κώστας Μαυρίδης, Ana Miranda, Νεοκλής Συλικιώτης, Eleonora Forenza και Λάμπρος Φουντούλης.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, Melania Gabriela Ciot και Kati Piri.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 19.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2019.


17. Ερμηνεία του Κανονισμού (επακόλουθες ενέργειες)

Η ερμηνεία του άρθρου 171 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του Κανονισμού, την οποία έδωσε η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, ανακοινώθηκε στη χθεσινή ολομέλεια (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2019).

Επειδή καμία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο δεν αντιτάχθηκαν στην ερμηνεία της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 226, παράγραφος 4, του Κανονισμού, η ερμηνεία αυτή λογίζεται εγκριθείσα.


18. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι οι συστάσεις της επιτροπής ECON περί μη διατύπωσης αντίρρησης στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανακοινώθηκαν στην ολομέλεια χθες Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2019).

Δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις επί των συστάσεων εντός της προθεσμίας των 24 ωρών που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

Κατά συνέπεια, οι συστάσεις αυτές λογίζονται ως εγκριθείσες και θα δημοσιευθούν στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν της συνεδρίασης της Τετάρτης 13 Μαρτίου 2019.


19. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βενεζουέλα (2018/2628(RSP))

Ο Neven Mimica (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Ana Gomes και Dita Charanzová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Paulo Rangel, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Teresa Giménez Barbat, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes και Bill Etheridge.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


20. Συνέχεια που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, σχετικά με τον απολογισμό της συνέχειας που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της [2018/2115(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

Η Anna Fotyga παρουσιάζει την έκθεσή της.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Ramona Nicole Mănescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eugen Freund, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Indrek Tarand, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Sandra Kalniete, Julie Ward, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Paulo Rangel, Ruža Tomašić, Γεώργιος Επιτήδειος, Pirkko Ruohonen-Lerner, Νότης Μαριάς και Karol Karski.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Anna Fotyga.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2019.


21. Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη *** - Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη (ψήφισμα) (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

Έκθεση που περιλαμβάνει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, αφετέρου [2015/0302M(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

Η Anna Fotyga παρουσιάζει τη σύσταση και την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής), εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Bernd Lange (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ana Gomes και Neena Gill.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Julie Ward, Patricia Lalonde, Bill Etheridge και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Anna Fotyga.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2019 και σημείο 11.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2019.


22. Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Μονακό, της Ανδόρας και του Αγίου Μαρίνου [2018/2246(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Ο Juan Fernando López Aguilar παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Željana Zovko, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Brando Benifei, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Santiago Fisas Ayxelà και Francisco Assis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bill Etheridge, Ramon Tremosa i Balcells, Νότης Μαριάς και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Juan Fernando López Aguilar.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2019.


23. Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ***I (συζήτηση)

Έθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις Μία πρώτη συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2017).
Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, για διοργανικές διαπραγματεύσεις, στις Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, για διοργανικές διαπραγματεύσεις, στις Η ερώτηση αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 (σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2017).

Ο Morten Løkkegaard παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Ádám Kósa (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL).

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Julie Ward (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Κωνσταντίνα Κούνεβα (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olga Sehnalová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti και Sirpa Pietikäinen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Helga Stevens, Bill Etheridge, Νότης Μαριάς και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Morten Løkkegaard.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2019.


24. Το επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Το επείγον της κατάρτισης ενωσιακής μαύρης λίστας τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (2019/2612(RSP))

Η Melania Gabriela Ciot (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ralph Packet, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica και Bill Etheridge.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Melania Gabriela Ciot.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2019.


25. Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, του κανονισμού ΧΧ/2018 [Κανονισμός για τη Διαλειτουργικότητα] και της απόφασης 2004/512/ΕΚ, και για την κατάργηση της απόφασης του Συμβουλίου 2008/633/ΔΕΥ [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Ο Carlos Coelho παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bernd Kölmel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Emil Radev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Péter Niedermüller, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar και Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Νότης Μαριάς και Bill Etheridge.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Carlos Coelho.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2019.


26. Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Η Miriam Dalli παρουσιάζει την έκθεσή της.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Elly Schlein (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Daniele Viotti (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kristina Winberg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev και Péter Niedermüller.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Νότης Μαριάς και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Miriam Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2019.


27. Μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Η Tanja Fajon παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eduard Kukan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Monika Hohlmeier (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Carlos Coelho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Péter Niedermüller, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2019.


28. Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Η Monika Hohlmeier παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Romeo Franz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Monika Hohlmeier.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2019.


29. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Οκτωβρίου Ι 2018 είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


30. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 636.011/OJME).


31. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.34.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου