Indeks 
Zapisnik
PDF 315kWORD 89k
Utorak, 12. ožujka 2019. - Strasbourg
1.Otvaranje godišnjeg zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Odluka o primjeni hitnog postupka (članak 154. Poslovnika)
 4.Izmjena dnevnog reda
 5.Sigurnosne prijetnje povezane sa sve većom tehnološkom prisutnošću Kine u EU-u i moguće djelovanje na razini EU-a za njihovo smanjenje (podneseni prijedlozi rezolucija)
 6.Rodna ravnopravnost u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a (rasprava)
 7.Rasprava s premijerom Slovačke Peterom Pellegrinijem o budućnosti Europe (rasprava)
 8.Nastavak dnevne sjednice
 9.Glasovanje
  
9.1.Zahtjev za ukidanje imuniteta Moniki Hohlmeier (glasovanje)
  
9.2.Zahtjev za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu (glasovanje)
  
9.3.Zahtjev za ukidanje imuniteta Dominique Bilde (glasovanje)
  
9.4.Produljenje primjene članka 159. Poslovnika Parlamenta do završetka devetog parlamentarnog saziva (glasovanje)
  
9.5.Elektroničke informacije o prijevozu tereta ***I (glasovanje)
  
9.6.Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između EU-a i Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma *** (glasovanje)
  
9.7.Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između EU-a i Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma (rezolucija) (glasovanje)
  
9.8.Protokol o izmjeni Konvencije Vijeća Europe za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka *** (glasovanje)
  
9.9.Ovlašćivanje država članica da postanu stranke Konvenciji Vijeća Europe o integriranom pristupu za sigurnost, zaštitu i usluge na nogometnim utakmicama i ostalim sportskim priredbama *** (glasovanje)
  
9.10.Protokol o izmjeni Sporazuma o pomorskom prometu između EU-a i Kine (pristupanje Hrvatske) *** (glasovanje)
  
9.11.Euro-mediteranski sporazum EU-a i Egipta (pristupanje Hrvatske) *** (glasovanje)
  
9.12.Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Turkmenistana (glasovanje)
  
9.13.Provedbena odluka o pokretanju automatizirane razmjene podataka s obzirom na podatke o DNK-u u Ujedinjenoj Kraljevini * (glasovanje)
  
9.14.Razmjena podataka o državljanima trećih zemalja i Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS) ***I (glasovanje)
  
9.15.Centralizirani sustav za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) ***I (glasovanje)
  
9.16.Program Europskih snaga solidarnosti ***I (glasovanje)
  
9.17.Akt EU-a o kibersigurnosti ***I (glasovanje)
  
9.18.Nepoštene trgovačke prakse u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom ***I (glasovanje)
  
9.19.Europska građanska inicijativa ***I (glasovanje)
  
9.20.Uvoz kulturnih dobara ***I (glasovanje)
  
9.21.Zaštita osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament ***I (glasovanje)
  
9.22.Sigurnosne prijetnje povezane sa sve većom tehnološkom prisutnošću Kine u EU-u i moguće djelovanje na razini EU-a za njihovo smanjenje (glasovanje)
  
9.23.Stanje političkih odnosa EU-a i Rusije (glasovanje)
  
9.24.Izgradnja kapaciteta EU-a za sprečavanje sukoba i posredovanje (glasovanje)
 10.Obrazloženja glasovanja
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 12.Nastavak dnevne sjednice
 13.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 14.Podnošenje dokumenata
 15.Europski režim sankcija za kršenje ljudskih prava (rasprava)
 16.Izvješće o Turskoj za 2018. (rasprava)
 17.Tumačenje Poslovnika (daljnji postupak)
 18.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika) (daljnji postupak)
 19.Krizna situacija u Venezueli (rasprava)
 20.Popratne mjere koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon izvješća EP-a o strateškoj komunikaciji EU-a za borbu protiv propagande koju protiv njega provode treće strane (rasprava)
 21.Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana *** - Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana (rezolucija) (rasprava)
 22.Sporazum o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina (rasprava)
 23.Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga ***I (rasprava)
 24.Hitna potreba za donošenjem Unijine crne liste trećih zemalja u skladu s Direktivom o sprječavanju pranja novca (rasprava)
 25.Vizni informacijski sustav ***I (rasprava)
 26.Fond za azil i migracije ***I (rasprava)
 27.Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza ***I (rasprava)
 28.Fond za unutarnju sigurnost ***I (rasprava)
 29.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 30.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 31.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

1. Otvaranje godišnjeg zasjedanja

U skladu s prvim stavkom članka 229. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 146. Poslovnika, zasjedanje 2019.-2020. Europskog parlamenta je otvoreno.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00.


3. Odluka o primjeni hitnog postupka (članak 154. Poslovnika)

Zahtjev za primjenu hitnog postupka (točka 10. zapisnika od 11.3.2019.) u pogledu sljedećih dokumenata:

- Pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Odbor za ribarstvo

Parlament je odobrio zahtjev za hitnim postupkom.

- Odobrenja za ribolov ribarskim plovilima Unije u vodama Ujedinjene Kraljevine i ribolovne aktivnosti ribarskih plovila Ujedinjene Kraljevine u vodama Unije (2019/0010(COD)) - Odbor za ribarstvo

Parlament je odobrio zahtjev za hitnim postupkom.

- Određeni aspekti sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Odbor za promet i turizam

Parlament je odobrio zahtjev za hitnim postupkom.

Rok za podnošenje amandmana za plenarnu sjednicu je srijeda 13. ožujka 2019. do 13:00.


4. Izmjena dnevnog reda

U dogovoru s klubovima zastupnika, predsjednik je predložio do sljedeće sjednice odgoditi glasovanje inače predviđeno za ovaj četvrtak, o prijedlozima rezolucija podnesenih kao zaključak rasprave o kriznoj situaciji u Venezueli. (točka 153. dnevnog reda).

Parlament je potvrdio taj prijedlog. Dnevni red je u skladu s time izmijenjen.


5. Sigurnosne prijetnje povezane sa sve većom tehnološkom prisutnošću Kine u EU-u i moguće djelovanje na razini EU-a za njihovo smanjenje (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjave Vijeća i Komisije: Sigurnosne prijetnje povezane sa sve većom tehnološkom prisutnošću Kine u EU-u i moguće djelovanje na razini EU-a za njihovo smanjenje (2019/2575(RSP))

Rasprava je održana 13. veljače 2019. (točka 27. zapisnika od 13.2.2019.)

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o sigurnosnim prijetnjama povezanim sa sve većom tehnološkom prisutnošću Kine u EU-u i mogućim mjerama na razini EU-a za njihovo smanjenje (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o sigurnosnim prijetnjama povezanim sa sve većom tehnološkom prisutnošću Kine u EU-u i mogućim mjerama na razini EU-a za njezino smanjenje (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet i Paul Rübig, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o sigurnosnim prijetnjama povezanim sa sve većom tehnološkom prisutnošću Kine u EU-u i mogućim mjerama na razini EU-a za njihovo smanjenje (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica i Peter Kouroumbashev, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o sigurnosnim prijetnjama povezanim sa sve većom tehnološkom prisutnošću Kine u EU-u i mogućim mjerama na razini EU-a za njihovo smanjenje (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o sigurnosnim prijetnjama povezanim sa sve većom tehnološkom prisutnošću Kine u EU-u i mogućim mjerama na razini EU-a za njihovo smanjenje (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou i Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o sigurnosnim prijetnjama povezanim sa sve većom tehnološkom prisutnošću Kine u EU-u i mogućim mjerama na razini EU-a za njihovo smanjenje (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o sigurnosnim prijetnjama povezanim sa sve većom tehnološkom prisutnošću Kine u EU-u i mogućim mjerama na razini EU-a za njihovo smanjenje (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Glasovanje: točka 8.22 zapisnika od 12.3.2019.


6. Rodna ravnopravnost u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Rodna ravnopravnost u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a (2019/2614(RSP))

Melania Gabriela Ciot (predsjedateljica Vijeća) i Věra Jourová (povjerenica Komisije) dale su izjave.

Govorili su Esther de Lange, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Mercedes Bresso, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ulrike Trebesius, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dobromir Sośnierz, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen i Vilija Blinkevičiūtė.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge i Anneli Jäätteenmäki

Govorile su Věra Jourová i Melania Gabriela Ciot.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.9 zapisnika od 14.3.2019..

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


7. Rasprava s premijerom Slovačke Peterom Pellegrinijem o budućnosti Europe (rasprava)

Rasprava s premijerom Slovačke Peterom Pellegrinijem o budućnosti Europe (2019/2515(RSP))

Predsjednik je najavio raspravu kratkom izjavom.

Govorio je Peter Pellegrini (premijer Slovačke).

Govorio je Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije).

Govorili su Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcel de Graaff, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Kazimierz Michał Ujazdowski, nezavisni zastupnik.

Govorio je Peter Pellegrini.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec i Maria Grapini.

Govorio je Peter Pellegrini.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty i Tomáš Zdechovský.

Govorio je Peter Pellegrini.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz i Branislav Škripek.

Govorio je Peter Pellegrini.

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je prekinuta u 12:19 radi glasovanja.)


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

8. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:30.

Govorila je Pina Picierno, o slučaju Nasrin Sotoudeh, dobitnice nagrade Saharov za 2012. godinu, koju je iransko pravosuđe upravo osudilo na tešku kaznu. Govornica je zatražila da Parlament bezrezervno osudi izrečenu presudu i da zatraži trenutačno puštanje na slobodu Nasrin Sotoudeh (Predsjednica je odgovorila da će zahtjev proslijediti predsjedniku Europskog parlamenta).


9. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


9.1. Zahtjev za ukidanje imuniteta Moniki Hohlmeier (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Moniki Hohlmeier [2019/2002(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0135)


9.2. Zahtjev za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu [2018/2247(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0136)

Govorili su:

Prije glasovanja, Marie-Christine Arnautu i Jean-Marie Cavada.


9.3. Zahtjev za ukidanje imuniteta Dominique Bilde (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Dominique Bilde [2018/2267(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0137)


9.4. Produljenje primjene članka 159. Poslovnika Parlamenta do završetka devetog parlamentarnog saziva (glasovanje)

Prijedlog odluke koju je Predsjedništvo podnijelo u skladu s člankom 159., stavkom 4. Poslovnika, o produljenju primjene članka 159. Poslovnika Parlamenta do završetka devetog parlamentarnog saziva (B8-0147/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0138)

Govorili su:

Prije glasovanja, Ruža Tomašić.


9.5. Elektroničke informacije o prijevozu tereta ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0139)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Prije glasovanja, David Coburn.


9.6. Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između EU-a i Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0140)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


9.7. Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između EU-a i Vijetnama o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma (rezolucija) (glasovanje)

Izvješće koji sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma [2018/0272M(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0141)


9.8. Protokol o izmjeni Konvencije Vijeća Europe za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Protokol o izmjeni Konvencije Vijeća Europe za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: József Nagy (A8-0070/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0142)

Parlament je odobrio Nacrt odluke Vijeća.


9.9. Ovlašćivanje država članica da postanu stranke Konvenciji Vijeća Europe o integriranom pristupu za sigurnost, zaštitu i usluge na nogometnim utakmicama i ostalim sportskim priredbama *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da postanu stranke, u interesu Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu za sigurnost, zaštitu i usluge na nogometnim utakmicama i ostalim sportskim priredbama (CETS br. 218) [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0143)

Parlament je odobrio Nacrt odluke Vijeća.


9.10. Protokol o izmjeni Sporazuma o pomorskom prometu između EU-a i Kine (pristupanje Hrvatske) *** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o pomorskom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade Narodne Republike Kine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0144)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


9.11. Euro-mediteranski sporazum EU-a i Egipta (pristupanje Hrvatske) *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o Euro-mediteranskom sporazumu o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipta, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0145)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


9.12. Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Turkmenistana (glasovanje)

Privremeno izvješće o nacrtu odluke Vijeća i Komisije o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju o uspostavi partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Turkmenistana, s druge strane [1998/0031R(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0146)


9.13. Provedbena odluka o pokretanju automatizirane razmjene podataka s obzirom na podatke o DNK-u u Ujedinjenoj Kraljevini * (glasovanje)

Izvješće o nacrtu Provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Ujedinjenoj Kraljevini [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

NACRT PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0147)


9.14. Razmjena podataka o državljanima trećih zemalja i Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS) ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2009/315/PUP u vezi s razmjenom podataka o državljanima trećih zemalja i u vezi s Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije (ECRIS) te o zamjeni Odluke Vijeća 2009/316/PUP [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0148)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


9.15. Centralizirani sustav za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu i potporu Europskom informacijskom sustavu kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora održano je 8. veljače 2018. (točka 12.6 zapisnika od 8.2.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

Govorili su Dennis de Jong, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji su zatražili da se u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika o amandmanima glasuje prije privremenog sporazuma, i Daniel Dalton (izvjestitelj) koji se tome usprotivio.

Poimeničnim glasovanjem (__[A32466]__ za, __[A32467]__ protiv, __[A32468]__ suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0149)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Prije glasovanja, Juan Fernando López Aguilar.


9.16. Program Europskih snaga solidarnosti ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Europskih snaga solidarnosti i o stavljanju izvan snage [Uredbe o Europskim snagama solidarnosti] i Uredbe (EU) br. 375/2014 [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0150)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


9.17. Akt EU-a o kibersigurnosti ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ENISA-i (agenciji EU-a za kibersigurnost) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 526/2013 te o kibersigurnosnoj certifikaciji u području informacijske i komunikacijske tehnologije („Akt o kibersigurnosti”) [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestiteljica: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0151)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


9.18. Nepoštene trgovačke prakse u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora održano je 25. listopada 2018. (točka 13.3 zapisnika od 25.10.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIVREMENI SPORAZUM, IZJAVA PARLAMENTA i ZAJEDNIČKA IZJAVA

Odobren (P8_TA(2019)0152)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorio je:

Paolo De Castro (izvjestitelj), nakon glasovanja.


9.19. Europska građanska inicijativa ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj građanskoj inicijativi [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora održano je 5. srpnja 2018. (točka 6.5 zapisnika od 5.7.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

Govorila je Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, kako bi zatražila da se u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika o amandmanima glasuje prije privremenog sporazuma.

Poimeničnim glasovanjem (146 za, 501 protiv, 17 suzdržanih), Parlament je odbacio zahtjev.

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0153)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


9.20. Uvoz kulturnih dobara ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvozu kulturnih dobara [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelji: Alessia Maria Mosca i Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Rasprava je održana 24. listopada 2018. (točka 19 zapisnika od 24.10.2018.). Glasovanje je održano dana 25 listopada 2018. (točka 13.1 zapisnika od 25.10.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0154)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


9.21. Zaštita osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 u pogledu postupka provjere povezanog s kršenjima pravila o zaštiti osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelji: Mercedes Bresso i Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

Govorio je Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, prije glasovanja o privremenom sporazumu, kako bi zatražio da se u skladu s člankom 59. stavkom 3. Poslovnika o amandmanima glasuje prije privremenog sporazuma.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (65 za, 586 protiv, 11 suzdržanih) odbio zahtjev.

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0155)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


9.22. Sigurnosne prijetnje povezane sa sve većom tehnološkom prisutnošću Kine u EU-u i moguće djelovanje na razini EU-a za njihovo smanjenje (glasovanje)

Rasprava je održana 13. veljače 2019. (točka 27. zapisnika od 13.2.2019.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 12. ožujka 2019. (točka 5. zapisnika od 12.3.2019.).

B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 i B8-0164/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0154/2019

(koji zamjenjujeB8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 i B8-0160/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Luděk Niedermayer, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Dan Nica, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Caroline Nagtegaal, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

—   Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

Usvojen (P8_TA(2019)0156)

(Prijedlozi rezolucija B8-0153/2019, B8-0162/2019 i B8-0164/2019 se ne razmatraju.)


9.23. Stanje političkih odnosa EU-a i Rusije (glasovanje)

Izvješće o stanju političkih odnosa EU-a i Rusije [2018/2158(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Klub zastupnika ENF-a)

Odbijen

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Klub zastupnika GUE/NGL-a)

Odbijen

PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio odbor AFET)

Usvojen (P8_TA(2019)0157)

Govorili su:

Reinhard Bütikofer podnio je usmeni amandman kako se dodao novi stavak nakon stavka 38. Usmeni amandman je usvojen.


9.24. Izgradnja kapaciteta EU-a za sprečavanje sukoba i posredovanje (glasovanje)

Izvješće o izgradnji kapaciteta EU-a za sprečavanje sukoba i posredovanje [2018/2159(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Soraya Post (A8-0075/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0158)


10. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Preporuka Heidi Hautala - A8-0083/2019
Seán Kelly i Daniel Hannan

Izvješće: Heidi Hautala - A8-0093/2019
Alex Mayer

Izvješće: Daniel Dalton - A8-0219/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Izvješće: Michaela Šojdrová - A8-0079/2019
Dominique Bilde, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, José Inácio Faria i Seán Kelly

Izvješće: Angelika Niebler - A8-0264/2018
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Seán Kelly

Izvješće: Paolo De Castro - A8-0309/2018
Ana Miranda, Notis Marias i Adam Szejnfeld

Izvješće: György Schöpflin - A8-0226/2018
Ana Miranda, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Adam Szejnfeld i José Inácio Faria

Izvješće: Sandra Kalniete - A8-0073/2019
Andrejs Mamikins i Momchil Nekov

Izvješće: Soraya Post - A8-0075/2019
Alex Mayer.


11. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:34.)


PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

12. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:01.


13. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


14. Podnošenje dokumenata

1) Vijeće i Komisija podnijeli su sljedeće dokumente:

- Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europska komisija (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – izvršne agencije (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski parlament (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a - Vijeće i Europsko vijeće (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Sud Europske unije (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Odbor regija (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- Razrješnica za 2017.: Opći proračun Europske unije – 8. ERF (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2017.: Opći proračun Europske unije – 9. ERF (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2017.: Opći proračun Europske unije – 10. ERF (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2017.: Opći proračun Europske unije – 11. ERF (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2017.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL, ITRE

- Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2017.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, LIBE

- Razrješnica za 2017.: Europska agencija za okoliš (EEA) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Razrješnica za 2017.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

CULT

- Razrješnica za 2017.: Europska agencija za lijekove (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2017.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2017.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Razrješnica za 2017.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Razrješnica za 2017.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2017.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2017.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, LIBE

- Razrješnica za 2017.: Agencija za europski GNSS (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PECH

- Razrješnica za 2017.: Europska agencija za kemikalije (AEPC) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2017.: Agencija za opskrbu Euratoma (AA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2017.: Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (EUROPOL) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2017.: Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

FEMM

- Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (ABE) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (AEAPP) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON, EMPL

- Razrješnica za 2017.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Razrješnica za 2017.: Europska agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2017.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, IMCO

- Razrješnica za 2017.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2017.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2017.: Međunarodna organizacija za energiju fuzije ( ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za sigurnost zračne plovidbe (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće - aeronautika i okoliš („Clean Sky”) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, REGI

- Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI) (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE

- Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (FCH) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2017.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Razrješnica za 2017.: Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe (zajedničko poduzeće ECSEL) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

2) Sljedeće izvješće podnijeli su parlamentarni odbori:

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o području djelovanja i mandatu posebnih predstavnika EU-a (2018/2116(INI)) - AFET - : Hilde Vautmans (A8-0171/2019)


15. Europski režim sankcija za kršenje ljudskih prava (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Europski režim sankcija za kršenje ljudskih prava (2019/2580(RSP))

Johannes Hahn (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su Sandra Kalniete, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Amjad Bashir, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gunnar Hökmark, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Marek Jurek, Judith Sargentini, Marie-Christine Arnautu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kati Piri, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Nikos Androulakis, Jaromír Štětina i Liliana Rodrigues.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Jordi Solé, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward i Ana Miranda.

Govorio je Johannes Hahn.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.13 zapisnika od 14.3.2019..


16. Izvješće o Turskoj za 2018. (rasprava)

Izvješće o Izvješću Komisije o Turskoj za 2018. [2018/2150(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Kati Piri (A8-0091/2019)

Kati Piri predstavila je izvješće.

Govorili su Melania Gabriela Ciot (predsjedateljica Vijeća) i Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su Renate Sommer, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lefteris Christoforou, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Jordi Solé, Martina Michels, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo, Jacques Colombier i Kostas Papadakis.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorili su David Casa, Miltiadis Kyrkos, Geoffrey Van Orden, Jörg Meuthen, Michał Marusik, Eleftherios Synadinos, Esther de Lange, Javi López, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, Notis Marias, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Eugen Freund, Angel Dzhambazki, David McAllister, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Lefteris Christoforou i Liliana Rodrigues.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Arne Lietz, Julie Ward, Costas Mavrides, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza i Lampros Fountoulis.

Govorili su Johannes Hahn, Melania Gabriela Ciot i Kati Piri.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 19.12 zapisnika od 13.3.2019..


17. Tumačenje Poslovnika (daljnji postupak)

Tumačenje članka 171. stavka 1. podstavka 1. točke (b) Poslovnika koje je dao Odbor AFCO objavljeno je na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 7 zapisnika od 11.3.2019.).

Budući da niti jedan klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag nisu osporili tumačenje, u skladu s člankom 226. stavkom 4. Poslovnika, to se tumačenje smatra usvojenim.


18. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika) (daljnji postupak)

Predsjednik je podsjetio na to da je preporuka odbora ECON da se ne uloži prigovor na delegirane akte objavljena na plenarnoj sjednici u ponedjeljak 11. ožujka 2019. (točka 9. zapisnika od 11.3.2019.).

Toj se preporuci nitko nije usprotivio u roku od 24 sata koji propisuje članak 105. stavak 6. Poslovnika.

Posljedično, ta se preporuka smatra odobrenom i bit će objavljena među usvojenim tekstovima dnevne sjednice od srijede 13. ožujka 2019.


19. Krizna situacija u Venezueli (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Krizna situacija u Venezueli (2018/2628(RSP))

Neven Mimica (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ramón Jáuregui Atondo, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Javier Nart, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Kostas Papadakis, nezavisni zastupnik, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Ana Gomes i Dita Charanzová.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Paulo Rangel, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Teresa Giménez Barbat, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes i Bill Etheridge.

Govorio je Neven Mimica.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila: Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


20. Popratne mjere koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon izvješća EP-a o strateškoj komunikaciji EU-a za borbu protiv propagande koju protiv njega provode treće strane (rasprava)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o analizi popratnih mjera koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon izvješća Europskog parlamenta o strateškoj komunikaciji Europske unije za borbu protiv propagande koju protiv nje provode treće strane [2018/2115(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

Anna Fotyga predstavila je izvješće.

PREDSJEDA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
potpredsjednik

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije) u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su Ramona Nicole Mănescu, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Eugen Freund, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Indrek Tarand, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Sandra Kalniete, Julie Ward, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Paulo Rangel, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias i Karol Karski.

Govorili su Neven Mimica i Anna Fotyga.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.23 zapisnika od 13.3.2019..


21. Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana *** - Sporazum o suradnji za partnerstvo i razvoj između EU-a i Afganistana (rezolucija) (rasprava)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islamske Republike Afganistana, s druge stran [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islamske Republike Afganistana, s druge strane [2015/0302M(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

Anna Fotyga predstavila je preporuku i izvješće.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije), u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su Bernd Lange (izvjestitelj za mišljenje odbora INTA), Bogdan Andrzej Zdrojewski, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Doru-Claudian Frunzulică, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sabine Lösing, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ana Gomes i Neena Gill.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Julie Ward, Patricia Lalonde, Bill Etheridge i Fabio Massimo Castaldo.

Govorili su Neven Mimica i Anna Fotyga.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.5 zapisnika od 13.3.2019. i točka 11.6 zapisnika od 13.3.2019..


22. Sporazum o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina (rasprava)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o sporazumu o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina [2018/2246(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Juan Fernando López Aguilar predstavio je izvješće.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije) u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su Željana Zovko, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Brando Benifei, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Santiago Fisas Ayxelà i Francisco Assis.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bill Etheridge, Ramon Tremosa i Balcells, Notis Marias i José Inácio Faria.

Govorili su Neven Mimica i Juan Fernando López Aguilar.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.24 zapisnika od 13.3.2019..


23. Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Prva rasprava održana je13. rujna 2017. (točka 16. zapisnika od 13.9.2017.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru. 14 septembre 2017 (točka 8.1 zapisnika od 14.9.2017.).

Morten Løkkegaard predstavio je izvješće.

Govorio je Ádám Kósa (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL).

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Govorili su Julie Ward (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CULT), Kostadinka Kuneva (izvjestiteljica za mišljenje Odbora PETI), Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Olga Sehnalová, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti i Sirpa Pietikäinen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Helga Stevens, Bill Etheridge, Notis Marias i Izaskun Bilbao Barandica.

Govorili su Neven Mimica i Morten Løkkegaard.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.9 zapisnika od 13.3.2019..


24. Hitna potreba za donošenjem Unijine crne liste trećih zemalja u skladu s Direktivom o sprječavanju pranja novca (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Hitna potreba za donošenjem Unijine crne liste trećih zemalja u skladu s Direktivom o sprječavanju pranja novca (2019/2612(RSP))

Melania Gabriela Ciot (predsjedateljica Vijeća) dala je izjavu.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Věra Jourová (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su Markus Ferber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ana Gomes, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ralph Packet, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Matt Carthy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, David Coburn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra i José Inácio Faria.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica i Bill Etheridge.

Govorile su Věra Jourová i Melania Gabriela Ciot.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.14 zapisnika od 14.3.2019..


25. Vizni informacijski sustav ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EZ) br. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [Uredba o interoperabilnosti] i Odluke 2004/512/EZ te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2008/633/PUP [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Carlos Coelho predstavio je izvješće.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su Bernd Kölmel (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Emil Radev, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Péter Niedermüller, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Juan Fernando López Aguilar i Andrejs Mamikins.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Bill Etheridge.

Govorili su Dimitris Avramopoulos i Carlos Coelho.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.10 zapisnika od 13.3.2019..


26. Fond za azil i migracije ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil i migracije [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Miriam Dalli predstavila je izvješće.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su Elly Schlein (izvjestiteljica za mišljenje Odbora DEVE), Daniele Viotti (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Jeroen Lenaers, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Cécile Kashetu Kyenge, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kristina Winberg, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Martina Anderson, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bill Etheridge, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev i Péter Niedermüller.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Julie Ward.

Govorili su Dimitris Avramopoulos i Miriam Dalli.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.11 zapisnika od 13.3.2019..


27. Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i viza [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Tanja Fajon predstavila je izvješće.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su Eduard Kukan (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET), Monika Hohlmeier (izvjestiteljica za mišljenje Odbora BUDG), Carlos Coelho, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Péter Niedermüller, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anders Primdahl Vistisen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Juan Fernando López Aguilar i Cécile Kashetu Kyenge.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorio je Dimitris Avramopoulos.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.12 zapisnika od 13.3.2019..


28. Fond za unutarnju sigurnost ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu za unutarnju sigurnost [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Monika Hohlmeier predstavila je izvješće.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su Cécile Kashetu Kyenge, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Romeo Franz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorili su Dimitris Avramopoulos i Monika Hohlmeier.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.13 zapisnika od 13.3.2019..


29. Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju rezolucija koje je Parlament usvojio na prvoj plenarnoj sjednici u listopadu 2018. dostupna je na internetskoj stranici Parlamenta.


30. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 636.011/OJME).


31. Zatvaranje dnevne sjednice

Sjednica je zatvorena u 23:34.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Ispričani:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Posljednje ažuriranje: 6. kolovoza 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti