Index 
Jegyzőkönyv
PDF 325kWORD 90k
2019. március 12., Kedd - Strasbourg
1.Az ülésszak megnyitása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 154. cikke)
 4.A napirend módosítása
 5.A kínai technológia fokozódó uniós jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetések és az ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépések (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 6.A nemek egyensúlya a gazdasági és monetáris terület álláshelyeire való uniós jelölések vonatkozásában (vita)
 7.Vita a Szlovák Köztársaság miniszterelnökével, Peter Pellegrinivel Európa jövőjéről (vita)
 8.Az ülés folytatása
 9.Szavazások órája
  9.1.Monika Hohlmeier mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)
  9.2.Jean-Marie Le Pen parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)
  9.3.Dominique Bilde mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)
  9.4.A Parlament eljárási szabályzata 159. cikke alkalmazásának kiterjesztése a kilencedik parlamenti ciklus végéig (szavazás)
  9.5.Elektronikus áruszállítási információk ***I (szavazás)
  9.6.Az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás *** (szavazás)
  9.7.Az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)
  9.8.A személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezményt módosító jegyzőkönyv *** (szavazás)
  9.9.Az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményéhez történő tagállami csatlakozásra való felhatalmazás *** (szavazás)
  9.10.Az EU és Kína közötti, a tengeri szállításról szóló megállapodást módosító jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) *** (szavazás)
  9.11.Az EU–Egyiptom euromediterrán megállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (szavazás)
  9.12.Az EU–Türkmenisztán partnerségi és együttműködési megállapodás (szavazás)
  9.13.A DNS-adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló végrehajtási határozat * (szavazás)
  9.14.A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) ***I (szavazás)
  9.15.A harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TNC) ***I (szavazás)
  9.16.Az Európai Szolidaritási Testület programja ***I (szavazás)
  9.17.Uniós kiberbiztonsági jogszabály ***I (szavazás)
  9.18.Az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ***I (szavazás)
  9.19.Az európai polgári kezdeményezés ***I (szavazás)
  9.20.Kulturális javak behozatala ***I (szavazás)
  9.21.A személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal összefüggésben ***I (szavazás)
  9.22.A kínai technológia fokozódó uniós jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetések és az ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépések (szavazás)
  9.23.Az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok állása (szavazás)
  9.24.A konfliktusmegelőzéssel és közvetítéssel kapcsolatos uniós képesség erősítése (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az ülés folytatása
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.Emberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszere (vita)
 16.ATörökországról szóló, 2018. évi jelentés (vita)
 17.Az eljárási szabályzat értelmezése (nyomon követés)
 18.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése) (nyomon követés)
 19.Venezuelai szükséghelyzet (vita)
 20.A harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló parlamenti jelentést követően két évvel az EKSZ által végzett nyomon követés (vita)
 21.Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között *** - Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között (állásfoglalás) (vita)
 22.Az EU és Monaco, Andorra, valamint San Marino közötti társulási megállapodás (vita)
 23.A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelmények ***I (vita)
 24.Harmadik országok feketelistájának sürgőssége a pénzmosási irányelvvel összhangban (vita)
 25.Vízuminformációs Rendszer ***I (vita)
 26.Menekültügyi és Migrációs Alap ***I (vita)
 27.A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz ***I (vita)
 28.Belső Biztonsági Alap ***I (vita)
 29.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 30.A következő ülésnap napirendje
 31.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

1. Az ülésszak megnyitása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 229. cikke első albekezdésének és az eljárási szabályzat 146. cikkének értelmében az Európai Parlament 2019–2020-as ülésszakát megnyitják.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


3. Sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 154. cikke)

Sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 154. cikke) (2019.3.11-i jegyzőkönyv, 10. pont ):

- Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos szabályok [COM(2019)0048 - C8-0037/2019- 2019/0009(COD)] - Halászati Bizottság

A Parlament elfogadta a sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet.

- Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek (2019/0010(COD)) - Halászati Bizottság

A Parlament elfogadta a sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet.

- A vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásai [COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

A Parlament elfogadta a sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet.

A plenáris ülésre benyújtandó módosítások beadási határideje: 2019. március 13, szerda, 13.00.


4. A napirend módosítása

A képviselőcsoportokkal egyetértésben az elnök javasolja, hogy halasszák a következő ülésszakra a csütörtökre tervezett szavazást, amelyet a venezuelai szükséghelyzetről szóló vita lezárásaként benyújtott állásfoglalási indítványokról tartanának (OJ, 3. pont).

A Parlament egyetért a javaslattal. A napirendet ennek megfelelően módosítják.


5. A kínai technológia fokozódó uniós jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetések és az ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépések (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A kínai technológia fokozódó uniós jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetések és az ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépések (2019/2575(RSP))

A vita időpontja: 2019. február 13. (2019.2.13-i jegyzőkönyv, 27. pont )

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, a kínai technológia fokozódó uniós jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetésekről és az ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépésekről (2019/2575(RSP)) (B8-0153/2019);

—   Caroline Nagtegaal, az ALDE képviselőcsoport nevében, a kínai technológia fokozódó EU-beli jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetésekről és az ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépésekről (2019/2575(RSP)) (B8-0154/2019);

—   Luděk Niedermayer, Angelika Niebler, Ivo Belet és Paul Rübig, a PPE képviselőcsoport nevében, a kínai technológia fokozódó EU-beli jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetésekről és az ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépésekről (2019/2575(RSP)) (B8-0155/2019);

—   Dan Nica és Peter Kouroumbashev, az S&D képviselőcsoport nevében, a kínai technológia fokozódó EU-beli jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetésekről és az ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépésekről (2019/2575(RSP)) (B8-0159/2019);

—   Reinhard Bütikofer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a kínai technológia fokozódó EU-beli jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetésekről és az ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépésekről (2019/2575(RSP)) (B8-0160/2019);

—   Helmut Scholz, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou és Dimitrios Papadimoulis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a kínai technológia fokozódó EU-beli jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetésekről és az ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépésekről (2019/2575(RSP)) (B8-0162/2019);

—   Hans-Olaf Henkel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a kínai technológia fokozódó EU-beli jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetésekről és az ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépésekről (2019/2575(RSP)) (B8-0164/2019).

Szavazás: 2019.3.12-i jegyzőkönyv, 8.22. pont .


6. A nemek egyensúlya a gazdasági és monetáris terület álláshelyeire való uniós jelölések vonatkozásában (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A nemek egyensúlya a gazdasági és monetáris terület álláshelyeire való uniós jelölések vonatkozásában (2019/2614(RSP))

Melania Gabriela Ciot (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Esther de Lange, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mercedes Bresso, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ulrike Trebesius, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Markus Ferber, Pervenche Berès, Mirosław Piotrowski, Sophia in 't Veld, Molly Scott Cato, Miguel Viegas, Rosa Estaràs Ferragut, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dobromir Sośnierz, Patrizia Toia, Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen és Vilija Blinkevičiūtė.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Bill Etheridge és Anneli Jäätteenmäki.

Felszólal Věra Jourová és Melania Gabriela Ciot.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.14-i jegyzőkönyv, 11.9. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


7. Vita a Szlovák Köztársaság miniszterelnökével, Peter Pellegrinivel Európa jövőjéről (vita)

Vita a Szlovák Köztársaság miniszterelnökével, Peter Pellegrinivel Európa jövőjéről (2019/2515(RSP))

A vita bevezetéseképpen az elnök rövid nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Peter Pellegrini (a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke).

Felszólal: Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke).

Felszólal Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Kazimierz Michał Ujazdowski, független.

Felszólal: Peter Pellegrini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Paulo Rangel, Babette Winter, Hans-Olaf Henkel, Romeo Franz, Dimitrios Papadimoulis, Patrick O'Flynn, Eduard Kukan, Ivan Štefanec és Maria Grapini.

Felszólal: Peter Pellegrini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marek Jurek, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Monika Smolková, Charles Tannock, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alojz Peterle, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty és Tomáš Zdechovský.

Felszólal: Peter Pellegrini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ruža Tomašić, Richard Sulík, Arne Lietz és Branislav Škripek.

Felszólal: Peter Pellegrini.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 12.19-kor a szavazások kezdetéig felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

8. Az ülés folytatása

Az ülés 12.30-kor folytatódik.

Felszólal: Pina Picierno, a 2012-ben Szaharov-díjat kapott Naszrín Szotúdeh ügyéről, akit az iráni igazságszolgáltatás nemrégiben súlyos ítéletben részesített. A felszólaló kéri, hogy a Parlament fenntartás nélkül ítélje el ezt az ítéletet, és követelje Naszrín Szotúdeh azonnali szabadon bocsátását. (Az elnök biztosítja, hogy közvetíti a kérést az Európai Parlament elnökének).


9. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


9.1. Monika Hohlmeier mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)

Jelentés a Monika Hohlmeier mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2019/2002(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0135)


9.2. Jean-Marie Le Pen parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)

Jelentés a Jean-Marie Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2018/2247(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0136)

Felszólalások

Marie-Christine Arnautu és Jean-Marie Cavada, a szavazás előtt.


9.3. Dominique Bilde mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)

Jelentés a Dominique Bilde mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2018/2267(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0137)


9.4. A Parlament eljárási szabályzata 159. cikke alkalmazásának kiterjesztése a kilencedik parlamenti ciklus végéig (szavazás)

Az eljárási szabályzat 159. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Elnökség által benyújtott ajánlás: a Parlament eljárási szabályzata 159. cikke alkalmazásának kiterjesztése a kilencedik parlamenti ciklus végéig (2019/2545(RSO)) (B8-0147/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ AJÁNLÁS

Elfogadva. (P8_TA(2019)0138)

Felszólalások

Ruža Tomašić, a szavazás előtt.


9.5. Elektronikus áruszállítási információk ***I (szavazás)

Jelentés az elektronikus áruszállítási információkról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról [COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0139)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

David Coburn, a szavazás előtt.


9.6. Az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0140)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.7. Az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, az EU és Vietnam közötti önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [2018/0272M(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0141)


9.8. A személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezményt módosító jegyzőkönyv *** (szavazás)

Ajánlás az Európa Tanácsnak a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló egyezményét módosító jegyzőkönyvnek az Európai Unió érdekében történő megerősítésére a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: József Nagy (A8-0070/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0142)

A Parlament egyetért a tanácsi határozat tervezetével.


9.9. Az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményéhez történő tagállami csatlakozásra való felhatalmazás *** (szavazás)

Ajánlás a tagállamoknak az Európa Tanácsnak a labdarúgó-mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken megvalósítandó integrált biztonsági, védelmi és szolgáltatási megközelítésről szóló egyezményéhez (CETS 218 sz.) az Európai Unió érdekében történő csatlakozásra való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről [12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0143)

A Parlament egyetért a tanácsi határozat tervezetével.


9.10. Az EU és Kína közötti, a tengeri szállításról szóló megállapodást módosító jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) *** (szavazás)

Ajánlás a tengeri szállításról szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött megállapodást a Horvát Köztársaság európai uniós csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyvnek az Európai Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [05083/2015 - C8-0022/2019 - 2014/0327(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Francisco Assis (A8-0168/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0144)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.11. Az EU–Egyiptom euromediterrán megállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [10219/2016 - C8-0135/2017 - 2016/0121(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0145)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


9.12. Az EU–Türkmenisztán partnerségi és együttműködési megállapodás (szavazás)

Időközi jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség általi megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló tervezetről [1998/0031R(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0146)


9.13. A DNS-adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló végrehajtási határozat * (szavazás)

Jelentés a DNS-adatokra vonatkozó, az Egyesült Királysággal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

TANÁCSI VÉGREHAJTÁSI HATÁROZAT TERVEZETE

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0147)


9.14. A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) ***I (szavazás)

Jelentés a 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosításáról, valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0007 - C8-0012/2016 - 2016/0002(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0148)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.15. A harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TNC) ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése és támogatása érdekében a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalan személyekre vonatkozó ítéletekkel kapcsolatos információkat birtokló tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer létrehozásáról (ECRIS-TCN rendszer), valamint az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

Az intézményközi tárgyalások megnyitására vonatkozó határozatról szóló szavazásra 2018. február 8-án került sor. (2018.2.8-i jegyzőkönyv, 12.6. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

Felszólal: Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően a módosításokat az ideiglenes megállapodás előtt bocsássák szavazásra, és Daniel Dalton (előadó), aki ellenzi a kérést.

Név szerinti szavazással (__[A32466]__ mellette, __[A32467]__ ellene, __[A32468]__ tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0149)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Juan Fernando López Aguilar, a szavazás előtt.


9.16. Az Európai Szolidaritási Testület programja ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozásáról, valamint az [Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet] és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0440 - C8-0264/2018 - 2018/0230(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0150)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.17. Uniós kiberbiztonsági jogszabály ***I (szavazás)

Jelentés az ENISA-ról, az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről, az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre („kiberbiztonsági jogszabály”) irányuló javaslatról [COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0151)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.18. Az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ***I (szavazás)

Jelentés az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

Az intézményközi tárgyalások megnyitására vonatkozó határozatról szóló szavazásra 2018. október 25-én került sor. (2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.3. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS, A PARLAMENT NYILATKOZATA és EGYÜTTES NYILATKOZAT

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0152)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Paolo De Castro (előadó), a szavazás után.


9.19. Az európai polgári kezdeményezés ***I (szavazás)

Jelentés az európai polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Az intézményközi tárgyalások megnyitására vonatkozó határozatról szóló szavazásra 2018. július 5-én került sor. (2018.7.5-i jegyzőkönyv, 6.5. pont).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

Felszólal: Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően a módosításokat az ideiglenes megállapodás előtt bocsássák szavazásra.

Név szerinti szavazással (__[A32466]__ mellette, __[A32467]__ ellene, __[A32468]__ tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0153)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.20. Kulturális javak behozatala ***I (szavazás)

Jelentés a kulturális javak behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadók: Alessia Maria Mosca és Daniel Dalton (A8-0308/2018)

A vita időpontja: 2018. október 24. (2018.10.24-i jegyzőkönyv, 19. pont ). A szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2018. október 25. (2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.1. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0154)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.21. A személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal összefüggésben ***I (szavazás)

Jelentés a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadók: Mercedes Bresso és Rainer Wieland (A8-0435/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

Felszólal: Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően a módosításokat az ideiglenes megállapodás előtt bocsássák szavazásra.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérést (__[A32466]__ mellette, __[A32467]__ ellene, __[A32468]__ tartózkodás).

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0155)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.22. A kínai technológia fokozódó uniós jelenlétéhez kapcsolódó biztonsági fenyegetések és az ezek csökkentésére irányuló lehetséges uniós szintű fellépések (szavazás)

A vita időpontja: 2019. február 13. (2019.2.13-i jegyzőkönyv, 27. pont ).

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2019. március 12. (2019.3.12-i jegyzőkönyv, 5. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0153/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019 és B8-0164/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0154/2019

(amely a B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019 és B8-0160/2019):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Luděk Niedermayer, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Dan Nica, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Caroline Nagtegaal, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Reinhard Bütikofer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0156)

(A B8-0153/2019, B8-0162/2019 és B8-0164/2019 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


9.23. Az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok állása (szavazás)

Jelentés az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok állásásól [2018/2158(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (előterjesztve: ENF)

Elutasítva

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (előterjesztve: GUE/NGL)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (előterjesztve: AFET)

Elfogadva. (P8_TA(2019)0157)

Felszólalások

Reinhard Bütikofer képviselő szóbeli módosítást nyújtott be a (38) bekezdés után. A szóbeli módosítást elfogadják.


9.24. A konfliktusmegelőzéssel és közvetítéssel kapcsolatos uniós képesség erősítése (szavazás)

Jelentés a konfliktusmegelőzéssel és közvetítéssel kapcsolatos uniós képesség erősítéséről [2018/2159(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Soraya Post (A8-0075/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0158)


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Ajánlás Heidi Hautala - A8-0083/2019
Seán Kelly és Daniel Hannan

Heidi Hautala -jelentés - A8-0093/2019
Alex Mayer

Daniel Dalton -jelentés - A8-0219/2016
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Michaela Šojdrová -jelentés - A8-0079/2019
Dominique Bilde, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, José Inácio Faria és Seán Kelly

Angelika Niebler -jelentés - A8-0264/2018
Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski és Seán Kelly

Paolo De Castro -jelentés - A8-0309/2018
Ana Miranda, Notis Marias és Adam Szejnfeld

György Schöpflin -jelentés - A8-0226/2018
Ana Miranda, Notis Marias, Andrejs Mamikins, Adam Szejnfeld és José Inácio Faria

Sandra Kalniete -jelentés - A8-0073/2019
Andrejs Mamikins és Momchil Nekov

Soraya Post -jelentés - A8-0075/2019
Alex Mayer.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.34--kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

12. Az ülés folytatása

Az ülés 15.01-kor folytatódik.


13. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


14. Dokumentumok benyújtása

1) A Tanács és a Bizottság az alábbi dokumentumokat nyújtotta be:

- 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Bizottság (05824/2019 [01] - C8-0053/2019 - 2018/2166(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Végrehajtó ügynökségek (05826/2019 - C8-0054/2019 - 2018/2166(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Parlament (05824/2019 [02] - C8-0055/2019 - 2018/2167(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács (05824/2019 [03] - C8-0056/2019 - 2018/2168(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság (05824/2019 [04] - C8-0057/2019 - 2018/2169(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék (05824/2019 [05] - C8-0058/2019 - 2018/2171(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (05824/2019 [06] - C8-0059/2019 - 2018/2172(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága (05824/2019 [07] - C8-0060/2019 - 2018/2173(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai ombudsman (05824/2019 [08] - C8-0061/2019 - 2018/2174(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017. évi mentesítés:Az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos (05824/2019 [09] - C8-0062/2019 - 2018/2175(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat (05824/2019 [10] - C8-0063/2019 - 2018/2176(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, AFCO

- 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8. EFA (05368/2019 - C8-0064/2019 - 2018/2177(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 9. EFA (05369/2019 - C8-0065/2019 - 2018/2177(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 10. EFA (05370/2019 - C8-0066/2019 - 2018/2177(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- 2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 11. EFA (05371/2019 - C8-0067/2019 - 2018/2177(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- 2017. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) (05825/2019 [01] - C8-0068/2019 - 2018/2178(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL, ITRE

- 2017. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) (05825/2019 [02] - C8-0069/2019 - 2018/2179(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (05825/2019 [03] - C8-0070/2019 - 2018/2180(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2017. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (05825/2019 [04] - C8-0071/2019 - 2018/2181(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI, LIBE

- 2017. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (05825/2019 [05] - C8-0072/2019 - 2018/2182(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2017. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (05825/2019 [06] - C8-0073/2019 - 2018/2183(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (05825/2019 [07] - C8-0074/2019 - 2018/2184(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

CULT

- 2017. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA) (05825/2019 [08] - C8-0075/2019 - 2018/2185(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) (05825/2019 [09] - C8-0076/2019 - 2018/2186(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2017. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (05825/2019 [10] - C8-0077/2019 - 2018/2187(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- 2017. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (05825/2019 [11] - C8-0078/2019 - 2018/2188(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- 2017. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (AESA) (05825/2019 [12] - C8-0079/2019 - 2018/2189(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- 2017. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (05825/2019 [13] - C8-0080/2019 - 2018/2190(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2017. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (05825/2019 [14] - C8-0081/2019 - 2018/2191(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2017. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (05825/2019 [15] - C8-0082/2019 - 2018/2192(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) (05825/2019 [16] - C8-0083/2019 - 2018/2193(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- 2017. évi mentesítés: Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) (05825/2019 [17] - C8-0084/2019 - 2018/2194(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2017. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) (05825/2019 [18] - C8-0085/2019 - 2018/2195(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, LIBE

- 2017. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (05825/2019 [19] - C8-0086/2019 - 2018/2196(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2017. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (05825/2019 [20] - C8-0087/2019 - 2018/2197(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PECH

- 2017. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC) (05825/2019 [21] - C8-0088/2019 - 2018/2198(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2017. évi mentesítés: EURATOM Ellátási Ügynökség (AA) (05825/2019 [22] - C8-0089/2019 - 2018/2199(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2017. évi mentesítés: A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (EUROPOL) (05825/2019 [23] - C8-0090/2019 - 2018/2200(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2017. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (05825/2019 [24] - C8-0091/2019 - 2018/2201(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

FEMM

- 2017. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (ABE) (05825/2019 [25] - C8-0092/2019 - 2018/2202(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ECON

- 2017. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (05825/2019 [26] - C8-0093/2019 - 2018/2203(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ECON, EMPL

- 2017. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) (05825/2019 [27] - C8-0094/2019 - 2018/2204(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ECON

- 2017. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (05825/2019 [28] - C8-0095/2019 - 2018/2205(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2017. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (ORECE) (05825/2019 [29] - C8-0096/2019 - 2018/2206(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, IMCO

- 2017. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (05825/2019 [30] - C8-0097/2019 - 2018/2207(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2017. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (05825/2019 [31] - C8-0098/2019 - 2018/2208(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2017. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (EU-LISA) (05825/2019 [32] - C8-0099/2019 - 2018/2209(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2017. évi mentesítés: Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet ( ITER) (05827/2019 [01] - C8-0100/2019 - 2018/2211(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2017. évi mentesítés: Közös vállalkozás – A légi közlekedés biztonsága (SESAR) (05827/2019 [02] - C8-0101/2019 - 2018/2212(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, TRAN

- 2017. évi mentesítés: Közös Vállalkozás – Aeronautika és környezetvédelem (Tiszta Égbolt) (05827/2019 [03] - C8-0102/2019 - 2018/2213(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI, ITRE, TRAN

- 2017. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak közös vállalkozás (BBI) (05827/2019 [04] - C8-0103/2019 - 2018/2214(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, REGI

- 2017. évi mentesítés: Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (05827/2019 [05] - C8-0104/2019 - 2018/2215(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI, ITRE

- 2017. évi mentesítés: Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (FCH) (05827/2019 [06] - C8-0105/2019 - 2018/2216(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2017. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás (SHIFT2RAIL) (05827/2019 [07] - C8-0106/2019 - 2018/2217(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, TRAN

- 2017. évi mentesítés: Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL közös vállalkozás) (05827/2019 [08] - C8-0107/2019 - 2018/2218(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

2) A parlamenti bizottságok az alábbi jelentést nyújtották be:

- Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU különleges képviselőinek hatásköréről és megbízatásáról szóló ajánlásáról (2018/2116(INI)) – AFET bizottság – Előadó: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)


15. Emberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszere (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Emberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszere (2019/2580(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal Sandra Kalniete, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Amjad Bashir, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gunnar Hökmark, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Laima Liucija Andrikienė, Francisco Assis, Marek Jurek, Judith Sargentini, Marie-Christine Arnautu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Kati Piri, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Nikos Androulakis, Jaromír Štětina és Liliana Rodrigues.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Jordi Solé, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward és Ana Miranda.

Felszólal: Johannes Hahn.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.14-i jegyzőkönyv, 11.13. pont .


16. ATörökországról szóló, 2018. évi jelentés (vita)

Jelentés a Törökországról szóló, 2018. évi jelentésről [2018/2150(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Kati Piri (A8-0091/2019)

Kati Piri előterjeszti a jelentést.

Felszólal Melania Gabriela Ciot (a Tanács soros elnöke) és Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal Renate Sommer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lefteris Christoforou, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Cristian Dan Preda, Knut Fleckenstein, Anders Primdahl Vistisen, Nedzhmi Ali, Jordi Solé, Martina Michels, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michaela Šojdrová, Fabio Massimo Castaldo, Jacques Colombier és Kostas Papadakis.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal David Casa, Miltiadis Kyrkos, Geoffrey Van Orden, Jörg Meuthen, Michał Marusik, Eleftherios Synadinos, Esther de Lange, Javi López, Eleni Theocharous, Marie-Christine Arnautu, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, Notis Marias, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Eugen Freund, Angel Dzhambazki, David McAllister, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Lefteris Christoforou és Liliana Rodrigues.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Arne Lietz, Julie Ward, Costas Mavrides, Ana Miranda, Neoklis Sylikiotis, Eleonora Forenza és Lampros Fountoulis.

Felszólal Johannes Hahn, Melania Gabriela Ciot és Kati Piri.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.13-i jegyzőkönyv, 19.12. pont .


17. Az eljárási szabályzat értelmezése (nyomon követés)

Az eljárási szabályzat 171. cikke (1) bekezdése első albekezdése b) pontjának az AFCO bizottság által adott értelmezése, melyet a tegnapi plenáris ülésen jelentettek be (2019.3.11-i jegyzőkönyv, 7. pont).

Mivel sem képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem emelt szót ellene, az eljárási szabályzat 226. cikke (4) bekezdésének megfelelően az értelmezés elfogadottnak tekintendő.


18. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése) (nyomon követés)

Az elnök emlékeztet, hogy az ECON bizottság ajánlásai a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal szembeni kifogás mellőzéséről a tegnapi, 2019. március 11-i ülésen bejelentésre került (2019.3.11-i jegyzőkönyv, 9. pont ).

Az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésében rögzített 24 órás határidőn belül az ajánlások ellen nem emeltek kifogást.

Így az ajánlásokat elfogadottnak kell tekinteni, szövegüket pedig közzéteszik a 2019. március 13-án elfogadott szövegek között.


19. Venezuelai szükséghelyzet (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Venezuelai szükséghelyzet (2018/2628(RSP))

Neven Mimica (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ramón Jáuregui Atondo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kostas Papadakis, független, Pier Antonio Panzeri, Beatriz Becerra Basterrechea, Ana Gomes és Dita Charanzová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Paulo Rangel, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Teresa Giménez Barbat, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia Senra Rodríguez, João Pimenta Lopes és Bill Etheridge.

Felszólal: Neven Mimica.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


20. A harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló parlamenti jelentést követően két évvel az EKSZ által végzett nyomon követés (vita)

Jelentés az Európai Parlament Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda elleni fellépést szolgáló uniós stratégiai kommunikációról szóló európai parlamenti jelentést két évvel követő, EKSZ általi nyomon követés mérlegére vonatkozó ajánlásáról [2018/2115(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Anna Fotyga (A8-0031/2019)

Anna Fotyga előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Zdzisław KRASNODĘBSKI alelnök

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal Ramona Nicole Mănescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eugen Freund, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Indrek Tarand, Lampros Fountoulis, független, Sandra Kalniete, Julie Ward, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Andrey Kovatchev, Michael Gahler, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica és Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Paulo Rangel, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Pirkko Ruohonen-Lerner, Notis Marias és Karol Karski.

Felszólal Neven Mimica és Anna Fotyga.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.13-i jegyzőkönyv, 11.23. pont .


21. Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között *** - Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között (állásfoglalás) (vita)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afgán Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Anna Fotyga (A8-0026/2019)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Afgán Iszlám Köztársaság közötti partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [2015/0302M(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Anna Fotyga (A8-0058/2019)

Anna Fotyga előterjeszti az ajánlást és a jelentést.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja), a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal Bernd Lange (a(z) XXX bizottság véleményének előadója INTA), Bogdan Andrzej Zdrojewski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Doru-Claudian Frunzulică, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ana Gomes és Neena Gill.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Julie Ward, Patricia Lalonde, Bill Etheridge és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal Neven Mimica és Anna Fotyga.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.13-i jegyzőkönyv, 11.5. pont és 2019.3.13-i jegyzőkönyv, 11.6. pont .


22. Az EU és Monaco, Andorra, valamint San Marino közötti társulási megállapodás (vita)

Jelentés az EU és Monaco, Andorra, valamint San Marino közötti társulási megállapodásról szóló, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének címzett európai parlamenti ajánlásról [2018/2246(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Juan Fernando López Aguilar előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI alelnök

Felszólal Željana Zovko, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Brando Benifei, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Santiago Fisas Ayxelà és Francisco Assis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bill Etheridge, Ramon Tremosa i Balcells, Notis Marias és José Inácio Faria.

Felszólal Neven Mimica és Juan Fernando López Aguilar.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.13-i jegyzőkönyv, 11.24. pont .


23. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelmények ***I (vita)

Jelentés a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Első megbeszélésre 2017. szeptember 13-án került sor (2017.9.13-i jegyzőkönyv, 16. pont ).
A kérdést 2017. szeptember 14-én visszautalták az illetékes bizottsághoz (2017.9.14-i jegyzőkönyv, 8.1. pont ).

Morten Løkkegaard előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ádám Kósa (az EMPL bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Felszólal Julie Ward (a CULT bizottság véleményének előadója), Kostadinka Kuneva (a PETI bizottság véleményének előadója), Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Olga Sehnalová, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dieter-Lebrecht Koch, Nicola Danti és Sirpa Pietikäinen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Helga Stevens, Bill Etheridge, Notis Marias és Izaskun Bilbao Barandica.

Felszólal Neven Mimica és Morten Løkkegaard.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.13-i jegyzőkönyv, 11.9. pont .


24. Harmadik országok feketelistájának sürgőssége a pénzmosási irányelvvel összhangban (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Harmadik országok feketelistájának sürgőssége a pénzmosási irányelvvel összhangban (2019/2612(RSP))

Melania Gabriela Ciot (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ralph Packet, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Matt Carthy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, David Coburn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo, Ignazio Corrao, Emil Radev, Jeppe Kofod, Martin Schirdewan, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra és José Inácio Faria.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica és Bill Etheridge.

Felszólal Věra Jourová és Melania Gabriela Ciot.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.14-i jegyzőkönyv, 11.14. pont .


25. Vízuminformációs Rendszer ***I (vita)

Jelentés a 767/2008/EK, a 810/2009/EK, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2016/399, az XX/2018 [információs rendszerek közötti interoperabilitásról szóló rendelet] rendelet és a 2004/512/EK határozat módosításáról, továbbá a 2008/633/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Carlos Coelho előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal,Bernd Kölmel (a BUDG bizottság véleményének előadója), Emil Radev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Péter Niedermüller, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar és Andrejs Mamikins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Bill Etheridge.

Felszólal Dimitris Avramopoulos és Carlos Coelho.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.13-i jegyzőkönyv, 11.10. pont .


26. Menekültügyi és Migrációs Alap ***I (vita)

Jelentés a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Miriam Dalli előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal Elly Schlein (a DEVE bizottság véleményének előadója), Daniele Viotti (a BUDG bizottság véleményének előadója), Jeroen Lenaers, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cécile Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kristina Winberg, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bill Etheridge, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev és Péter Niedermüller.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Julie Ward.

Felszólal Dimitris Avramopoulos és Miriam Dalli.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.13-i jegyzőkönyv, 11.11. pont .


27. A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz ***I (vita)

Jelentés a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköznek az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Tanja Fajon előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal Eduard Kukan (az AFET bizottság véleményének előadója), Monika Hohlmeier (a BUDG bizottság véleményének előadója), Carlos Coelho, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Péter Niedermüller, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anders Primdahl Vistisen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar és Cécile Kashetu Kyenge.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.13-i jegyzőkönyv, 11.12. pont .


28. Belső Biztonsági Alap ***I (vita)

Jelentés a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Monika Hohlmeier előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal Cécile Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Romeo Franz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Dobromir Sośnierz, független.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal Dimitris Avramopoulos és Monika Hohlmeier.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.13-i jegyzőkönyv, 11.13. pont .


29. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A Parlament által a 2018. I. októberi ülésen elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a Parlament honlapján.


30. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 636.011/OJME).


31. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.34-kor rekesztik be.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Igazoltan távol lévők:

Arena, Beňová, Cesa, Crowley, Drăghici, Händel, James, Maštálka, Patriciello, Ponga, Torres Martínez, Vozemberg-Vrionidi

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat