Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург

2. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (продължение)

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно решението за започване на междуинституционални преговори, обявено в протокола от понеделник 11 март 2019 г. (точка 8 от протокола от 11.3.2019 г).

Следователно комисията IMCO може да започне преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Последно осъвременяване: 19 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност