Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. marts 2019 - Strasbourg

2. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (opfølgning)

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende afgørelsen om at indlede intsitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mandag den 11. marts 2019 (punkt 8 i protokollen af 11.3.2019).

Udvalget IMCO havde derfor kunnet indlede forhandlingerne efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, fastsatte frist.

Seneste opdatering: 19. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik