Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk

3. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Situace v oblasti lidských práv v Kazachstánu (2019/2610(RSP))

—   Barbara Lochbihler a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE o situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu (B8-0204/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki a Jana Žitňanská za skupinu ECR o situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu (B8-0205/2019);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL o situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu (B8-0206/2019);

—   Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu (B8-0207/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes za skupinu S&D o situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu (B8-0208/2019);

—   Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon a Laima Liucija Andrikienė, sur la situation des droits de l'homme au Kazakhstan (B8-0209/2019).

II.   Írán, zejména případ obhájců lidských práv (2019/2611(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE o Íránu, zejména případu obhájců lidských práv (B8-0186/2019);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey a Xabier Benito Ziluaga za skupinu GUE/NGL o Íránu, zejména případu obhájců lidských práv (B8-0187/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o Íránu, zejména případu obhájců lidských práv (B8-0190/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post a Knut Fleckenstein za skupinu S&D o Íránu, zejména případu obhájců lidských práv (B8-0191/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga a Jana Žitňanská za skupinu ECR o Íránu, zejména případu obhájců lidských práv (B8-0193/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere a Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE o Íránu, zejména případu obhájců lidských práv (B8-0194/2019).

III.   Situace v oblasti lidských práv v Guatemale (2019/2618(RSP))

—   Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda a Bart Staes za skupinu Verts/ALE o situaci v oblasti lidských práv v Guatemale (B8-0182/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o situaci v oblasti lidských práv v Guatemale (B8-0183/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić a Jana Žitňanská za skupinu ECR o situaci v oblasti lidských práv v Guatemale (B8-0185/2019);

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL o situaci v oblasti lidských práv v Guatemale (B8-0189/2019);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o situaci v oblasti lidských práv v Guatemale (B8-0192/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D o situaci v oblasti lidských práv v Guatemale (B8-0196/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere a Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE o situaci v oblasti lidských práv v Guatemale (B8-0197/2019).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.

Poslední aktualizace: 19. srpna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí