Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 13. marec 2019 - Strasbourg

3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Stanje človekovih pravic v Kazahstanu (2019/2610(RSP))

—   Barbara Lochbihler in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (B8-0204/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (B8-0205/2019);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric in Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (B8-0206/2019);

—   Wolf Klinz, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (B8-0207/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Ana Gomes v imenu skupine S&D o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (B8-0208/2019);

—   Cristian Dan Preda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon in Laima Liucija Andrikienė o stanju človekovih pravic v Kazahstanu (B8-0209/2019).

II.   Iran, zlasti primer zagovornikov človekovih pravic (2019/2611(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Margrete Auken in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE o Iranu, zlasti primeru zagovornikov človekovih pravic (B8-0186/2019);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey in Xabier Benito Ziluaga v imenu skupine GUE/NGL o Iranu, zlasti primeru zagovornikov človekovih pravic (B8-0187/2019);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o Iranu, zlasti primeru zagovornikov človekovih pravic (B8-0190/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Bostinaru, Soraya Post in Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D o Iranu, zlasti primeru zagovornikov človekovih pravic (B8-0191/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR o Iranu, zlasti primeru zagovornikov človekovih pravic (B8-0193/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Jaromír Štětina, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Inese Vaidere in Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE o Iranu, zlasti primeru zagovornikov človekovih pravic (B8-0194/2019).

III.   Stanje človekovih pravic v Gvatemali (2019/2618(RSP))

—   Molly Scott Cato, Tilly Metz, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Ana Miranda in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE o stanju človekovih pravic v Gvatemali (B8-0182/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o stanju človekovih pravic v Gvatemali (B8-0183/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR o stanju človekovih pravic v Gvatemali (B8-0185/2019);

—   Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Marie Christine Vergiat, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva in Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL o stanju človekovih pravic v Gvatemali (B8-0189/2019);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o stanju človekovih pravic v Gvatemali (B8-0192/2019);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D o stanju človekovih pravic v Gvatemali (B8-0196/2019);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Milan Zver, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Jarosław Wałęsa, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Inese Vaidere in Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE o stanju človekovih pravic v Gvatemali (B8-0197/2019).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.

Zadnja posodobitev: 19. avgust 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov