Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург

8. Изменение на климата (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Изменение на климата (2019/2582(RSP))

Melania Gabriela Ciot (действащ председател на Съвета) и Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Peter Liese, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, и Joëlle Mélin, от името на групата ENF.

Изказаха се Miguel Arias Cañete и Melania Gabriela Ciot.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.15 от протокола от 14.3.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато в 9.48 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Последно осъвременяване: 19 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност