Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 maart 2019 - Straatsburg

8. Klimaatverandering (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Klimaatverandering (2019/2582(RSP))

Melania Gabriela Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) en Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, en Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Melania Gabriela Ciot.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.15 van de notulen van 14.3.2019.

(De vergadering wordt om 09.48 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid