Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 marca 2019 r. - Strasburg

8. Zmiana klimatu (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Zmiana klimatu (2019/2582(RSP))

Melania Gabriela Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Peter Liese w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, i Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF.

Głos zabrali Miguel Arias Cañete i Melania Gabriela Ciot.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.15 protokołu z dnia 14.3.2019.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 9.48.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności