Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg

8. Zmena klímy (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zmena klímy (2019/2582(RSP))

Melania Gabriela Ciot (úradujúca predsedníčka Rady) a Miguel Arias Cañete (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD a Joëlle Mélin v mene skupiny ENF.

V rozprave vystúpili: Miguel Arias Cañete a Melania Gabriela Ciot.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.15 zápisnice zo dňa 14.3.2019.

(Rokovanie bolo prerušené o 09.48 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Posledná úprava: 19. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia