Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2116(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0171/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0171/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 11.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0172

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

11.8. Πεδίο αρμοδιότητας και εντολή των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά το πεδίο αρμοδιότητας και την εντολή των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ [2018/2116(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Θεωρείται εγκριθέν (P8_TA(2019)0172)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου