Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0152A(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0078/2019

Ingivna texter :

A8-0078/2019

Debatter :

PV 12/03/2019 - 25
CRE 12/03/2019 - 25

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 11.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0174

Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg

11.10. Informationssystemet för viseringar ***I (omröstning)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF [COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0174)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy