Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2792(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0156/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0156/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 11.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0186

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

11.22. Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 14 Φεβρουαρίου 2019 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja, Hazekamp και Eleonora Evi, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με την ανακοίνωση «Μια Ευρώπη που προστατεύει: καθαρός αέρας για όλους» (2018/2792(RSP)) (B8-0156/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0186)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου