Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург

12. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Препоръка Anna Fotyga - A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák и Daniel Hannan

Доклад Anna Fotyga - A8-0058/2019
Изказа се Danuta Jazłowiecka относно обясненията на вота (председателят направи уточнения).
Morten Messerschmidt

Доклад Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil и Stanislav Polčák

Доклад Carlos Coelho - A8-0078/2019
Monica Macovei и Morten Messerschmidt

Доклад Miriam Dalli - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Ангел Джамбазки, Илхан Кючюк, Branislav Škripek и Michaela Šojdrová

Доклад Tanja Fajon - A8-0089/2019
Ангел Джамбазки, Илхан Кючюк и Stanislav Polčák

Доклад Monika Hohlmeier - A8-0115/2019
Monica Macovei

Европа, която закриля: чист въздух за всички - B8-0156/2019
Момчил Неков, Urszula Krupa, Maria Spyraki, Ангел Джамбазки, Nicola Caputo и Pirkko Ruohonen-Lerner

Доклад Anna Fotyga - A8-0031/2019
Jiří Payne

Доклад Juan Fernando López Aguilar - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge.

Последно осъвременяване: 19 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност