Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 martie 2019 - Strasbourg

12. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Recomandarea Anna Fotyga - A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák și Daniel Hannan

Raport Anna Fotyga - A8-0058/2019
A intervenit Danuta Jazłowiecka cu privire la explicațiile de vot (Președintele a făcut precizări).
Morten Messerschmidt

Raport Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil și Stanislav Polčák

Raport Carlos Coelho - A8-0078/2019
Monica Macovei și Morten Messerschmidt

Raport Miriam Dalli - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Branislav Škripek și Michaela Šojdrová

Raport Tanja Fajon - A8-0089/2019
Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk și Stanislav Polčák

Raport Monika Hohlmeier - A8-0115/2019
Monica Macovei

O Europă care protejează: aer curat pentru toți - B8-0156/2019
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo și Pirkko Ruohonen-Lerner

Raport Anna Fotyga - A8-0031/2019
Jiří Payne

Raport Juan Fernando López Aguilar - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge.

Ultima actualizare: 19 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate