Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg

12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie Anna Fotyga A8-0026/2019
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Daniel Hannan

Správa: Anna Fotyga - A8-0058/2019
Vystúpila Danuta Jazłowiecka v súvislosti s vysvetleniami hlasovania (predseda podal spresňujúce informácie).
Morten Messerschmidt

Správa: Morten Løkkegaard - A8-0188/2017
Lucy Anderson, Jiří Pospíšil a Stanislav Polčák

Správa: Carlos Coelho - A8-0078/2019
Monica Macovei a Morten Messerschmidt

Správa: Miriam Dalli - A8-0106/2019
Morten Messerschmidt, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Branislav Škripek a Michaela Šojdrová

Správa: Tanja Fajon - A8-0089/2019
Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk a Stanislav Polčák

Správa: Monika Hohlmeier - A8-0115/2019
Monica Macovei

Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkýchB8-0156/2019
Momchil Nekov, Urszula Krupa, Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo a Pirkko Ruohonen-Lerner

Správa: Anna Fotyga - A8-0031/2019
Jiří Payne

Správa: Juan Fernando López Aguilar - A8-0074/2019
Cécile Kashetu Kyenge.

Posledná úprava: 19. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia