Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. märts 2019 - Strasbourg

16. Soovitused ELi ja USA vaheliste läbirääkimiste alustamiseks (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Soovitused ELi ja USA vaheliste läbirääkimiste alustamiseks (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Godelieve Quisthoudt-Rowohl fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, France Jamet fraktsiooni ENF nimel, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, ja Mireille D'Ornano.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inma Rodríguez-Piñero, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella ja Maria Arena.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatav resolutsiooni ettepanek tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.3.2019 protokollipunkt 11.16.

Viimane päevakajastamine: 19. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika