Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

16. Suositukset neuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Suositukset neuvottelujen käynnistämisestä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE-ryhmän puolesta, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, France Jamet ENF-ryhmän puolesta, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, ja Mireille D'Ornano.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inma Rodríguez-Piñero, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella ja Maria Arena.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävästä päätöslauselmaesityksestä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.16.

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö