Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. március 13., Szerda - Strasbourg

16. Ajánlások az EU és az Egyesült Államok közötti tárgyalások megindítására (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: Ajánlások az EU és az Egyesült Államok közötti tárgyalások megindítására (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Godelieve Quisthoudt-Rowohl, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, France Jamet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, és Mireille D'Ornano.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inma Rodríguez-Piñero, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella és Maria Arena.

Felszólal: Cecilia Malmström.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítvány később kerül kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.14-i jegyzőkönyv, 11.16. pont .

Utolsó frissítés: 2020. augusztus 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat