Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 maart 2019 - Straatsburg

16. Aanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Aanbevelingen voor het openen van onderhandelingen tussen de EU en de VS (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Godelieve Quisthoudt-Rowohl, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, France Jamet, namens de ENF-Fractie, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, en Mireille D'Ornano.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inma Rodríguez-Piñero, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella en Maria Arena.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresolutie zal op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.16 van de notulen van 14.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid