Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 martie 2019 - Strasbourg

16. Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Recomandări pentru deschiderea negocierilor dintre UE și SUA (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Godelieve Quisthoudt-Rowohl, în numele Grupului PPE, Bernd Lange, în numele Grupului S&D, Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, France Jamet, în numele Grupului ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, și Mireille D'Ornano.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inma Rodríguez-Piñero, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella și Maria Arena.

A intervenit Cecilia Malmström.

Propunerea de rezoluție, care urmează să fie depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, va fi anunțată ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.16 al PV din 14.3.2019.

Ultima actualizare: 19 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate