Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg

16. Odporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Odporúčania na otvorenie rokovaní medzi EÚ a USA (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Godelieve Quisthoudt-Rowohl v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Jan Zahradil v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, France Jamet v mene skupiny ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, a Mireille D'Ornano.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inma Rodríguez-Piñero, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella a Maria Arena.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Návrh uznesenia, ktorý sa predloží podľa článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámi neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.16 zápisnice zo dňa 14.3.2019.

Posledná úprava: 19. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia