Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg

16. Rekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Rekommendationer för inledandet av förhandlingar mellan EU och USA (2019/2537(RSP))

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer, Lola Sánchez Caldentey, William (The Earl of) Dartmouth, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Yannick Jadot, Christophe Hansen, Jeppe Kofod, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, och Mireille D'Ornano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Inma Rodríguez-Piñero, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Molly Scott Cato, Rosa D'Amato, Jarosław Wałęsa, Maria Grapini, Marc Tarabella och Maria Arena.

Talare: Cecilia Malmström.

Resolutionsförslaget (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.16 i protokollet av den 14.3.2019.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy