Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2119(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0159/2019

Συζήτηση :

PV 13/03/2019 - 17
CRE 13/03/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 19.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0201

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο

17. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 [2018/2119(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 [2018/2120(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Οι Tom Vandenkendelaere και Marian Harkin παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Melania Gabriela Ciot (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου), Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andrey Kovatchev (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Iskra Mihaylova (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Iratxe García Pérez (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Ernest Urtasun (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ralph Packet, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Czesław Hoc, Jean-Luc Schaffhauser, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Heinz K. Becker, Stanisław Ożóg, Romana Tomc και Dariusz Rosati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Ivana Maletić, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Bill Etheridge.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis, Melania Gabriela Ciot, Tom Vandenkendelaere και Marian Harkin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 19.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2019 και σημείο 19.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.3.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

Τελευταία ενημέρωση: 19 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου