Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2119(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0159/2019

Debatter :

PV 13/03/2019 - 17
CRE 13/03/2019 - 17

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 19.13

Antagna texter :

P8_TA(2019)0201

Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg

17. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019 (debatt)
CRE

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2019 [2018/2119(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019 [2018/2120(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Tom Vandenkendelaere och Marian Harkin redogjorde för betänkandena.

Talare: Melania Gabriela Ciot (rådets tjänstgörande ordförande), Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) och Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Andrey Kovatchev (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Iskra Mihaylova (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Iratxe García Pérez (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Ernest Urtasun (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Ralph Packet för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Markus Ferber, Pedro Silva Pereira, Czesław Hoc, Jean-Luc Schaffhauser, Sotirios Zarianopoulos, Heinz K. Becker, Stanisław Ożóg, Romana Tomc och Dariusz Rosati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias och Bill Etheridge.

Talare: Valdis Dombrovskis, Melania Gabriela Ciot, Tom Vandenkendelaere och Marian Harkin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 19.13 i protokollet av den 13.3.2019 och punkt 19.14 i protokollet av den 13.3.2019.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

Senaste uppdatering: 19 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy