Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 maart 2019 - Straatsburg

19. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


19.1. Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra ***I (stemming)

19.2. Wijziging van Verordening (EG) nr. 391/2009 wat betreft de terugtrekking van het VK uit de Unie ***I (stemming)

19.3. Wijziging van Verordening (EU) nr. 1316/2013 wat betreft de terugtrekking van het VK uit de Unie ***I (stemming)

19.4. Havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval ***I (stemming)

19.5. Verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet ***I (stemming)

19.6. Bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten ***I (stemming)

19.7. Bezwaar op grond van artikel 106: maximumresidugehalten voor verschillende stoffen, waaronder clothianidin (stemming)

19.8. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 4114 (DP-ØØ4114-3) (stemming)

19.9. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais MON 87411 (MON-87411-9) (stemming)

19.10. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (stemming)

19.11. Bezwaar op grond van artikel 106: werkzame stoffen, met inbegrip van thiacloprid (stemming)

19.12. Verslag 2018 over Turkije (stemming)

19.13. Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019 (stemming)

19.14. Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019 (stemming)
Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid