Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0060(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0440/2018

Ingivna texter :

A8-0440/2018

Debatter :

PV 13/03/2019 - 23
CRE 13/03/2019 - 23

Omröstningar :

PV 13/12/2018 - 9.1
CRE 13/12/2018 - 9.1
PV 14/03/2019 - 11.6
CRE 14/03/2019 - 11.6

Antagna texter :

P8_TA(2019)0208

Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg

23. Minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar [COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Esther de Lange och Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Omröstningen om att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 13 december 2018 (punkt 9.1 i protokollet av den 13.12.2018).

Esther de Lange och Roberto Gualtieri redogjorde för betänkandet.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Stefan Gehrold för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, och Lampros Fountoulis, grupplös, Costas Mavrides, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Ralph Packet, Bogusław Liberadzki och Notis Marias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski och Georgios Epitideios.

Talare: Valdis Dombrovskis, Esther de Lange och Roberto Gualtieri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.6 i protokollet av den 14.3.2019.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy