Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0333R(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0087/2019

Indgivne tekster :

A8-0087/2019

Forhandlinger :

PV 13/03/2019 - 24
CRE 13/03/2019 - 24

Afstemninger :

PV 14/03/2019 - 11.17

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0218

Protokol
Onsdag den 13. marts 2019 - Strasbourg

24. Oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond (forhandling)
CRE

Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Monetære Fond [2017/0333R(APP)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Pedro Silva Pereira og Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira og Vladimír Maňka forelagde betænkningen.

Taler: Valdis Dombrovskis (næstformand for Kommissionen).

Talere Danuta Maria Hübner (ordfører for udtalelse fra AFCO), Tom Vandenkendelaere for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Ralph Packet for ECR-Gruppen, Jean Arthuis for ALDE-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Michał Marusik for ENF-Gruppen, Sophie Montel, løsgænger, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Zbigniew Kuźmiuk og Younous Omarjee.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Talere Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld og Inese Vaidere.

Talere Valdis Dombrovskis og Vladimír Maňka.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.17 i protokollen af 14.3.2019.

Seneste opdatering: 19. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik