Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0333R(APP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0087/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0087/2019

Keskustelut :

PV 13/03/2019 - 24
CRE 13/03/2019 - 24

Äänestykset :

PV 14/03/2019 - 11.17

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0218

Pöytäkirja
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

24. Euroopan valuuttarahaston perustaminen (keskustelu)
CRE

Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan valuuttarahaston perustamisesta [2017/0333R(APP)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Pedro Silva Pereira ja Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira ja Vladimír Maňka esittelivät mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tom Vandenkendelaere PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Ralph Packet ECR-ryhmän puolesta, Jean Arthuis ALDE-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Michał Marusik ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sophie Montel, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Zbigniew Kuźmiuk ja Younous Omarjee.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Puheenvuorot: Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld ja Inese Vaidere.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Vladimír Maňka.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2019, kohta 11.17.

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö