Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0333R(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0087/2019

Ingivna texter :

A8-0087/2019

Debatter :

PV 13/03/2019 - 24
CRE 13/03/2019 - 24

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.17

Antagna texter :

P8_TA(2019)0218

Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg

24. Inrättande av Europeiska valutafonden (debatt)
CRE

Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska valutafonden [2017/0333R(APP)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pedro Silva Pereira och Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Pedro Silva Pereira och Vladimír Maňka redogjorde för betänkandet.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Danuta Maria Hübner (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Tom Vandenkendelaere för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Ralph Packet för ECR-gruppen, Jean Arthuis för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Michał Marusik för ENF-gruppen, Sophie Montel, grupplös, Markus Ferber, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Lucke, Nils Torvalds, Liadh Ní Riada, Piernicola Pedicini, André Elissen, Othmar Karas, Mercedes Bresso, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Zbigniew Kuźmiuk och Younous Omarjee.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Bill Etheridge, Gilles Lebreton, Theodor Dumitru Stolojan, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Dariusz Rosati, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Sirpa Pietikäinen, Jens Geier, Seán Kelly, Alfred Sant, Adam Szejnfeld och Inese Vaidere.

Talare: Valdis Dombrovskis och Vladimír Maňka.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.17 i protokollet av den 14.3.2019.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy