Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0116(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0125/2018

Внесени текстове :

A8-0125/2018

Разисквания :

PV 13/03/2019 - 25
CRE 13/03/2019 - 25

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.7

Приети текстове :

P8_TA(2019)0209

Протокол
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург

25. Защита на конкуренцията във въздушния транспорт ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и за отмяна на Регламент (ЕО) № 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Markus Pieper представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се Ramon Tremosa i Balcells (докладчик по становището на комисията ECON), Wim van de Camp, от името на групата PPE, Gabriele Preuß, от името на групата S&D, Jacqueline Foster, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, Claudia Țapardel и Kosma Złotowski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Bill Etheridge и Seán Kelly.

Изказаха се Günther Oettinger и Markus Pieper.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.7 от протокола от 14.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 19 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност