Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0116(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0125/2018

Indgivne tekster :

A8-0125/2018

Forhandlinger :

PV 13/03/2019 - 25
CRE 13/03/2019 - 25

Afstemninger :

PV 14/03/2019 - 11.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0209

Protokol
Onsdag den 13. marts 2019 - Strasbourg

25. Sikring af konkurrencen inden for lufttransport ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af konkurrencen inden for lufttransport og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Markus Pieper forelagde betænkningen.

Taler: Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere Ramon Tremosa i Balcells (ordfører for udtalelse fra ECON), Wim van de Camp for PPE-Gruppen, Gabriele Preuß for S&D-Gruppen, Jacqueline Foster for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Dobromir Sośnierz, Claudia Țapardel og Kosma Złotowski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Bill Etheridge og Seán Kelly.

Talere Günther Oettinger og Markus Pieper.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.7 i protokollen af 14.3.2019.

Seneste opdatering: 19. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik