Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0116(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0125/2018

Ingivna texter :

A8-0125/2018

Debatter :

PV 13/03/2019 - 25
CRE 13/03/2019 - 25

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.7

Antagna texter :

P8_TA(2019)0209

Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg

25. Skydd av konkurrensen inom luftfarten ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004 [COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Markus Pieper redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Ramon Tremosa i Balcells (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Wim van de Camp för PPE-gruppen, Gabriele Preuß för S&D-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, som avböjde en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz; Claudia Țapardel och Kosma Złotowski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Bill Etheridge och Seán Kelly.

Talare: Günther Oettinger och Markus Pieper.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.7 i protokollet av den 14.3.2019.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy