Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2001(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0172/2019

Ingivna texter :

A8-0172/2019

Debatter :

PV 13/03/2019 - 26
CRE 13/03/2019 - 26

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.8

Antagna texter :

P8_TA(2019)0210

Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg

26. Riktlinjer för budgeten 2020 – avsnitt III (debatt)
CRE

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten 2020, avsnitt III – kommissionen [2019/2001(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Monika Hohlmeier redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liadh Ní Riada, och Karine Gloanec Maurin för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas och Indrek Tarand.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Günther Oettinger och Monika Hohlmeier.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.8 i protokollet av den 14.3.2019.

Senaste uppdatering: 19 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy