Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2615(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0165/2019

Разисквания :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0219

Протокол
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург

27. Положението в Никарагуа (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Никарагуа (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho и Francisco Assis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová и Jiří Pospíšil.

Изказа се Neven Mimica.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda и Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, относно положението в Никарагуа (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo и Elena Valenciano, от името на групата S&D, относно положението в Никарагуа (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Никарагуа (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно положението в Никарагуа (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, относно положението в Никарагуа (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно положението в Никарагуа (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.18 от протокола от 14.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 19 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност