Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2615(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0165/2019

Forhandlinger :

PV 13/03/2019 - 27
CRE 13/03/2019 - 27

Afstemninger :

PV 14/03/2019 - 11.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0219

Protokol
Onsdag den 13. marts 2019 - Strasbourg

27. Situationen i Nicaragua (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP))

Neven Mimica (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Gabriel Mato, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Izaskun Bilbao Barandica, Mireille D'Ornano, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, José Inácio Faria, Carlos Zorrinho og Francisco Assis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová og Jiří Pospíšil.

Taler: Neven Mimica.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Gabriel Mato, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda og Francisco José Millán Mon, for PPE-Gruppen,, om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0165/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo og Elena Valenciano, for S&D-Gruppen, om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0166/2019);

—   Ernest Urtasun, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Josep Maria Terricabras, Florent Marcellesi, Tilly Metz, Molly Scott Cato og Bart Staes, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0167/2019);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen, om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0168/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg og Hilde Vautmans, for ALDE-Gruppen, om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0169/2019);

—   Charles Tannock, Karol Karski og Ryszard Czarnecki, for ECR-Gruppen, om situationen i Nicaragua (2019/2615(RSP)) (B8-0170/2019).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.18 i protokollen af 14.3.2019.

Seneste opdatering: 19. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik